Sở Công Thương Bình Định | Tin tức | Văn bản pháp luật | Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực mở rộng cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam.
  Thứ Tư, 19.09.2018
 Xác nhận Thông báo Khuyến mại trực tuyến 
1. Nộp hồ sơ trực tuyến  
 Giấp phép, Giấy CN 
1. Danh sách thương nhân kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.
 'Một cửa' trực tuyến 
 
   
 
 Hỗ trợ online 


Mr Kiên: 056-3.811021; 0974915196

 Liên kết website 
 Thông tin hỏi đáp 
Xuất nhập khẩu
Lĩnh vực thương mại
Thủ tục hành chính
Chủ đề khác
Thông tin doanh nghiệp
Sản xuất công nghiệp
Kỹ thuật an toàn, khoáng sản
Điện năng

 Vị trí Sở Công Thương  

 

 Thông tin 
Hướng dẫn sử dụng Website
Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
Bản đồ tỉnh Bình Định
Thời tiết Quy Nhơn
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ

 Xem tin theo ngày 
Tháng Chín 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
 
Tin tức » Văn bản pháp luật
Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực mở rộng cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam.
08.09.2017 15:28

1.Những vấn đề chung.

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 02/2017/L-CTN về việc công bố Luật Quản lý ngoại thương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/6/2017 và chính thức có hiệu lực kể từ 01/01/2018. Bộ Luật này thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là một thành viên, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế và hạn chế đến mức thấp nhất những bất lợi trong quan hệ mua bán cũng như khắc phục yếu kém về năng lực cạnh tranh.

Luật Quản lý ngoại thương sẽ giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại chưa được đề cập tại Luật Thương mại năm 2005, khắc phục những lỗi trùng lắp, chồng chéo, chưa minh bạch, còn nhiều rào cản, thiếu tínhổn định của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngoại thương trong thời gian qua. Luật Quản lý ngoại thương có tính định hướng rõ ràng, đây cũng là cơ sở pháp lý ở cấp độ cao nhất thể hiện quan điểm hỗ trợ hoạt động ngoại thương của Nhà nước được thế chế hóa bằng những điều luật và nội luật hóa các điều ước quốc tế  với mục đích tận dụng tối đa các ưu đãi, ưu thế từ các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương mang lại, đồng thời bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về ngoại thương đạt hiệu quả, hiệu lực cao tạo điều kiện thuân lợi cho thương nhân phát triển hoạt động ngoại thương cả về lượng và chất.Luật Quản lý ngoại thương nâng cao tính liệu lực về mặt pháp lý trong hoạt động phòng vệ thương mại, chống bán phá giá, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa trong xu thế hội nhập.

Luật Quản lý ngoại thương gồm 8 Chương 113 Điều quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương. Cụ thể:

- Chương I – Những quy định chung. gồm 7 Điều (Điều 1 –Điều 7)

- Chương II – Các biện pháp hành chính. gồm8 Mục 52 Điều (Điều 8 – Điều 59)

- Chương III – Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch. gồm 2 Mục 7 Điều (Điều 60 – Điều 66)

- Chương IV – Các biện pháp phòng vệ thương mại. gồm4 Mục 33 Điều (Điều 67 – Điều 99)

- Chương V – Biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương gồm 3 Điều (Điều 100 – Điều 102)

- Chương VI – Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương có 5  Điều (Điều 103 –  Điều 107)

- Chương VII – Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương có 4 Điều ( Điều 108 – Điều 111)

- Chương VIII – Điều khoản thi hành có 2 Điều ( Điêu 112 và Điều 113).

2.Một số nội dung cơ bản của  Luật Quản lý ngoại thương

a) Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Luật này quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.Có 3 đối tượng áp dụng (i).Cơ quan quản lý nhà nước, (ii). Thương nhân tham gia hoạt động ngoại thương, (iii). Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khác có liên quan.

Luật Quản lý ngoại thương chủ yếu điều chỉnh công tác quản lý nhà nước về ngoại thương bao gồm: các biện pháp quản lý, điều hành hoạt độngcó liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế. Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương, quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương: (i) Nhà nước quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. (ii) bảo đảm sự minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế; thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước và xuất khẩu, gắn với quản lý nhập khẩu, (iii) bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia trong hoạt động ngoại thương theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

          Điều 5 của Luật xác định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc các nước, vùng lãnh thổ, là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các nước có thỏa thuận song phương với Việt Nam có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Việc quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu như đã quy định trong Luật là phù hợp với tinh thần Hiến pháp, đồng bộvới nội dung và tinh thần của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệpđang có hiệu lực.

Trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngoại thương được quy định tại Điều 6 của Luật,theo đóChính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ngoại thương vàgiao cho Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý về ngoại thương (điển 2 Điều 6); đối vớicác Bộ, cơ quan ngang Bộtrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp đàm phán điều ước quốc tế và giám sát việc thực hiện cam kết của các đối tác, xử lý các rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu trong phạm vi thẩm quyền; quản lý ngoại thương và phát triển hoạt động ngoại thương theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo, chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động ngoại thương, quản lý ngoại thương; Chính quyền địa phương cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của tỉnh mình thực hiện 5 nhiệm vụ theo quy định của Luật và theo phân cấp quản lý của Chính phủ

Các biện pháp hành chính quản lý ngoại thương đã được cụ thể hóa tại Chương II của Luật gồm 6 Mục chính (i) Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; (ii) Hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu; (iii)Quản lý theo Giấy phép, theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu; (iv) Chúng nhận xuất xứ hàng hóa; (v) Chứng nhận lưu hành tự do; (vi) Các biện pháp quản lý hoạt động ngoại thương khác được chi tiết hóa. Nội dung các Biện pháp hành chính quản lý ngoại thươngthể hiện sự cân đối, kết nối hài hòa, lồng ghépgiữa nguyên tắc cơ quan nhà nước thi hành công vụ theo đúng luật định và thương nhân được phép kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Thể hiện sự tự do kinh doanh bình đẳng, đồng thời có các biện pháp mang tính hạn chế quyền tự do kinh doanh xuất nhập khẩu( chi tiết tại Mục 6 Điều 39, 40, 41, 42, 43,… của Luật này)  nhằm bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia, gây tác hại đến thuần phong mỹ tục, tác hại sức khỏe, môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng và phù hợp với lộ trình cam kết quốc tế… Chính phủ sẽ quy định chi tiết Danh mục hạn chế quyền tự do kinh doanh.

Về quản lý Giấy phép,  điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu…, Luật cũng đã phân biệt rõ từng loại Giấy phép mà doanh nghiệp phải thực hiện khi làm thủ tục thông quan hàng hóa. Chính phủ sẽ công khai minh bạch Giấy phép để doanh nghiệp thuận lợi trong theo dõi, tra cứu, thực hiện lập hồ sơ hoặc giám sát. Trong Luật cũng đã định hướng khuyến khích doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết (Chi tiết tại mục 4, Điều 32,33,34,35). Ngoài ra trong Luật cũng đã quy định bằng những Điều khoản cụ thể về  hoạt động thương mại giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới đất liền, đó là những Điều khoản Quy định khung về đối tượng, hoạt động, địa điểm, phương thức, chính sách ưu đãi, tính đặc thù của từng vùng miền và vai trò của chính quyền địa phương trong hoạt động thương mại tại các cửa khẩu đất liền. Những quy định này sẽ là hành lang pháp lý tạo thuận lợi thúc đẩy xuất nhập khẩu hang hóa, cũng như mở rộng hoạt động xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải hàng hóa, hành khách góp phần tăng trưởng sự giao lưu thương mại, đầu tư.

Mục 8 của Chương II (Quản lý hàng hóa) đối với khu vực Hải quan riêng (Điều 56, 57, 58, 59) là những quy định áp dụng những biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa được đưa từ khu vực hải quan riêng ra nước ngoài như đối với hàng hóa được đưa từ nội địa ra nước ngoài và chỉ áp dụng một lần các biệp pháp quản lý hàng hóa xuất khẩu đối với khu vực hải quan riêng (đây là điểm mới của Luật)  nhằm giúp giảm thiểu thủ tục hành chính cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời tận dụng những Điều khỏan của Luật khai thác lợi thế từ các khu kinh tế biển nơi có cửa khẩu, cảng biển thuận lợi cho xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, chế biến, gia công.

Chương III Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch của Luật quản lý ngoại thương đã quy định mục tiêu, nguyên tắc áp dụng biện pháp kỹ thuật kiểm dịch hàng hóa thỏa mãn yêu cầu của các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch (chất lượng, an toàn sức khỏe; bảo vệ động thực vật, môi trường sinh thái….)  nhằm  hoàn thiện hệ thống các nội dung, quy định theo hướng thống nhất, minh bạch, công khai vì lợi ích của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng như đảm bảo sức khỏe của cộng đồng đảm bảo an ninh trật tự xã hội, lợi ích quốc gia. Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch thể hiện nguyên tắc tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu, quản lý rủi ro trong điều kiện cho phép, phù hợp với các điều ước quốc tế, thực hiện phân định rõ các nhóm hàng hóa để áp dụng các biện pháp kiểm tra cụ thể, hài hòa lợi ích nhập khẩu, bảo vệ hàng nội địa và thúc đẩy xuất khẩu. Luật cũng đã quy định cụ thể đối tượng kiểm tra, cơ quan tiến hành kiểm tra nhằm đưa hoạt động này theo hướng thống nhất tránh sự chồng chéo do có sự quy định còn tồn tại ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành ban hành

Các Biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong những trường hợp cụ thể.Chính phủ quy định chi tiết cách xác định thiệt hại; Bộ Công Thương quy định chi tiết các bên có liên quan trong việc điều tra, hoạt động cung cấp, thu thập thông tin…(chi tiết tại cácĐiều 67, 68 … 98,99 Chương IV) là sự kế thừa của các Pháp lệnh có liên quan và được bổ sung nội dung về chống lẫn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, đối với hàng hóa, cấu phần hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước liên quan bị điều tra và hàng hóa của Việt Nam bị nước ngoài điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng tình hình thực tiễn cũng như đảm bảo hiệu quả thực thi.

Biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương cũng đã quy định tại Chương V của Luật ( Điều 100, 101, 102). Theo đó, Điều 100 quy định 6 trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu từ một quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực địa lý xuất phát từ yếu tố khách quan hoặc chủ quan; Điều 101 quy định 4 nguyên tắc áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp.

Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương (Chương VI): Luật Quản lý ngoại thươngquy định chính sách chungvềphát triển hoạt động ngoại thương đây là một trong những công cụ quản lý nhà nước có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy, điều chỉnh hoạt động ngoại thương theo cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu đảm bảo cán cân thương mại trong từng thời kỳ. Nhà nước thúc đẩy phát triển hoạt động ngoại thương thông qua các biện pháp như: các biện pháp tín dụng, xúc tiến thương mại và các hoạt động hỗ trợ phát triển khác, với trọng điểm là xúc tiến thương mại với những nội dung cụ thể tại các Điều 105, 106 và 107.

Ngoài ra, Điều 104 của Luật Quản lý ngoại thương quy định Chính sách đặc thù về phát triển hoạt động ngoại thương đối với sản phẩm có lợi thế cạnh tranh mà trong nước sản xuất được cũng như các sản phẩm công nghệ và nguyên liệu đầu vào cần thiết phục vụ sản xuất trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo, các vùng có điều kiện địa lý - kinh tế khó khăn tham gia hoạt động ngoại thương.

Trong Chương VII : Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương, tại Điều 108 Luật Quản lý ngoại thương quy định Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý vực ngoại thương có liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, nguyên tắc chung là Chính phủ chỉ tham gia giải quyết tranh chấp trong trường hợp liên quan đến lợi ích quốc gia, trong quan hệ giữa Chính phủ với Chính phủ theo các quy định của điều ước quốc tế  mà Việt Nam là thành viên bảo đảm quyền và lợi ích được bảo vệ kịp thời, hợp lý.Các tranh chấp về ngoại thương giữa thương nhân Việt Nam (kể cả doanh nghiệp nhà nước) với thương nhân nước ngoài được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận của các bên liên quan, theo quy định của Pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Tại Điều 109 của Luật, Bộ Công Thương là đầu mối giúp Chính phủ trong việc tham gia giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương. Theo đó, Luật quy định nêu rõ trình tự thủ tục cũng như trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc xây dựng phương án giải quyết tranh chấp do Chính phủ nước ngoài khởi kiện hoặc trong trường hợp Chính phủ Việt Nam khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng.

Để cụ thể hóa một số nội dung của Luật Quản lý ngoại thương, Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chịu trách nhiệm ban hành các Nghị định quy định chi tiết một số Điều, khoản trong Luật này.

Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Theo đó,trừ những trường hợp đã quy định tại Điều 113của Luật này, các Pháp lệnh sau đây sẽ hết hiệu lực thi hành:

 - Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam số 42/2002/PL-UBTVQH10;

- Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam số 20/2004/PL-UBTVQH11;

- Pháp lệnh Chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam số 22/2004/PL-UBTVQH11.

 

Và,Bãi bỏ khoản 3 Ðiều 28, khoản 3 Ðiều 29, khoản 3 Ðiều 30, các điều 31, 33, 242, 243, 244, 245, 246 và 247 của Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 22 tháng 7 năm 2005./.Nguyễn Văn Tuyển (Phòng QLXNK Sở Công Thương) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Thảo luận
Tên bạn:
Email:
Thảo luận:
Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Sản phẩm địa phương 

 Lịch Công tác Sở Công Thương 

Lịch công tác tuần Sở Công Thương

 Tin mới cập nhật 
Sử dụng thiết bị đúng cách để tiết kiệm điện
Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước là ưu tiên cao nhất trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy điện
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tháng 8 năm 2018
Kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố đối với các công trình thủy điện trước mùa mưa lũ năm 2018.
Hội nghị Tập huấn nâng cao trình độ, năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp liên quan đến hoạt động logistics
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sấy lúa
Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương
Sở Công Thương Bình Định nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2018 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ”
Ngành công thương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

 Thông tin Hội chợ, Khuyến mãi 
 • Mời tham gia Chương trình thường niên Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự Hào hàng Việt Nam” năm 2018
 • Mời tham gia Hội chợ Công Thương Quảng Nam 2018
 • Mời tham gia Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2018
 • Mời tham gia Hội chợXúc tiến Công Thương năm 2018
 • Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp Thương mại đồng bằng Sông Cửu Long - Kiên Giang năm 2018
 • Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại khu vực phía Bắc, Nam Định 2018
 • Mời tham giaHội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 (Hanoi Gift Show 2018)
 • Mời tham gia Hội chợ XNK hàng hóa Côn Minh và Triển lãm Trung Quốc - Nam Á năm 2018
 • Thông báo hoãn thời gian tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Định 2018
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế 2018
 • Mời tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018
 • Mời giao dịch và tham gia chương trình tư vấn thiết kế miễn phí tại Gian hàng Hỗ trợ thiết kế và phát triển sản phẩm Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh năm 2017
 • Mời tham gia Hội chợ Khuyến mại - Bình Định 2016 tại thành phố Quy Nhơn
 • Mời tham gia "Hội chợ công nghiệp nông thôn khu vực Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2016"
 • Mời than gia Hội chợ Vàng Khuyến mãi Hà Nội 2016.
 • Mời tham gia: “Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 tại Tp Quy Nhơn – Bình Định”
 • Mời tham gia Hội chợ Công thương Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016 tại Trung tâm Thương mại thành phố Bà Rịa từ ngày 03-07/11/2016
 • Mời tham gia Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2016 (Hanoigiftshow 2016)
 • Mời doanh nghiệp tham gia các Hội chợ - Triển lãm quốc tế tại Cộng hòa Kazakhstan trong năm 2016
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Nông - Thủy sản Trà Vinh năm 2016 tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 tỉnh Kiên Giang
 • Mời tham gia Hội chợ Triểu lãm Thương mại Quốc tế Festival hoa Đà Lạt năm 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại, Triển lãm Du lịch và Hội thi ẩm thực
 • Mời Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Công nghệ cao và Công nghiệp Thực phẩm 2015 - Lần 4
 • MỜI THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ NGÀY 02 – 06/12/2015
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại Ninh Thuận 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 15 năm 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Công Thương-Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015
 • Mời doanh nghiệp tham dự Triển lãm Thực phẩm và đồ uống Quốc tế Mat-xcơ-va 2015 tại Liên bang Nga
 • Mời tham gia Hội chợ Triển lãm Quảng Bình năm 2015
 • Mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương khu vực vùng Đông Bắc - Thái Nguyên 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 2015
 • Mời tham gia Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam (Food Vietnam 2015)
 • Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Huế 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2015
 • Mời tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 25 (VIETNAM EXPO 2015)
 • Mời tham gia Hội chợ Công Thương Bắc Giang 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Quốc tế ngành công nghiệp Trà, Cà phê, pha chế đồ uống tại Hàn Quốc
 • Mời tham dự Hội chợ Quốc tế nội thất Singapore - Triển lãm nội thất Asean lần thứ 32 (IFFS/AFS 2015)
 • Mời tham dự Hội chợ quốc tế về ngành Công nghệ thiết bị, linh kiện điện tử, cơ khí, tự động hóa tại Malaysia từ 18-24/3/2015
 • Thông tin về một số Hội chợ, triển lãm đáng chú ý sẽ được tổ chức tại Anh
 • Mời tham gia Hội chợ Xuân Giảng Võ 2015 tại Hà Nội
 • Mời tham gia Hội chợ ngành Công Thương Vùng Đông Nam bộ và Triển lãm chuyên ngành thủ công mỹ nghệ năm 2014 tại Bình Dương
 • Mời tham gia Hội chợ Công Thương đồng bằng Sông Hồng - Hưng Yên năm 2014
 • Mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2014 tại thành phố Cần Thơ
 • Mời tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 12 tại thành phố Hồ Chí Minh (VIETNAM EXPO 2014)
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại Biên Giới Trung - Việt (Hà Khẩu) năm 2014
 • Mời tham dự Hội chợ “Nông nghiệp và sản phẩm Trang trại - Làng nghề Việt Nam xuân 2015”tại Hà Nội
 • Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long gắn với lễ hội Ok-Om-Bok Trà Vinh 2014
 •  Thông báo - Biểu mẫu 
  * Thông báo nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và nộp hồ sơ xét tuyển nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu
   Trang liên kết   Hộp thư công vụ của Sở Công Thương Bình Định


  
   Thư viện ảnh 

  Một số hình ảnh tại Hội thảo quốc tế về Địa chất và Tài nguyên khoáng sản ASEAN lần thứ I

  Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung

  Lễ Kết nghĩa giữa Sở Công Thương Bình Định và Thôn 4, xã An Dũng, huyện An Lão

  Một vài hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng làm việc tại Bình Định

  Hình ảnh Buổi gặp mặt doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

  Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Bộ trưởng Bộ Công Thương đến thăm CBCC Sở Công Thương Bình Định

  Khởi công công trình lưới điện hạ áp xã Phước Hưng - Tuy Phước (dự án REII)

  Khánh thành Nhà máy thủy điện Định Bình (tỉnh Bình Định)
   Video 
  Công nghiệp Bình Định
  Sở Công Thương Bình Định
  WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INDUSTRY AND TRADE DEPARTMENT
  Đ/c: 198 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định; Email: sct@binhdinh.gov.vn - ĐT: 056-3811021; Fax: 056-3825043
  Website được thiết kế xem tốt bằng phần mềm duyệt web IE7.0 hoặc Chroom;