Sở Công Thương Bình Định | Tin tức | Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và Kinh doanh thương mại Bình Định | Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017
  Thứ Năm, 22.02.2018
 Xác nhận Thông báo Khuyến mại trực tuyến 
1. Nộp hồ sơ trực tuyến  
 'Một cửa' trực tuyến 
 
   
 
 Hỗ trợ online 


Mr Kiên: 056-3.811021; 0974915196

 Liên kết website 
 Thông tin hỏi đáp 
Xuất nhập khẩu
Lĩnh vực thương mại
Thủ tục hành chính
Chủ đề khác
Thông tin doanh nghiệp
Sản xuất công nghiệp
Kỹ thuật an toàn, khoáng sản
Điện năng

 Vị trí Sở Công Thương  

 

 Thông tin 
Hướng dẫn sử dụng Website
Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
Bản đồ tỉnh Bình Định
Thời tiết Quy Nhơn
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ

 Xem tin theo ngày 
Tháng Hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 <  > 
 
Tin tức » Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và Kinh doanh thương mại Bình Định
Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017
08.09.2017 16:16

1. Xuất khẩu

 

* Kim ngạch xuất khẩu

KNXK tháng 8 năm 2017 ước thực hiện 53,4 triệu USD, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 472,8 triệu USD, đạt 59,1% Kế hoạch năm (800 triệu USD), tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2016 (462,8 triệu USD).

* Thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2017 

- Kinh tế Nhà nước: KNXK ước thực hiện 19,11 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4%, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2016.

- Kinh tế tư nhân: KNXK ước thực hiện 412,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 87,2%, tăng 3,8% với cùng kỳ năm 2016.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: KNXK ước thực hiện 41,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,7%, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2016.

* Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017

          Nhóm hàng nông sản

- Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản tháng 8 năm 2017 ước thực hiện 6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,3%, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2016. Đối với từng mặt hàng cụ thể, khối lượng và giá trị xuất khẩu thực hiện như sau: xuất khẩu sắn lát ước đạt 28 nghìn tấn và 4,8 triệu USD, giảm 22,7% về khối lượng và 27,8% về giá trị; xuất khẩu tinh bột sắn biến tính ước đạt 200 tấn và 107 nghìn USD, giảm 87,2% về khối lượng và 86,5% về giá trị; xuất khẩu tinh bột sắn ước đạt 470 tấn và 150 nghìn USD, giảm 89% về khối lượng và 90,3% về giá trị; xuất khẩu gạo ước đạt 2,5 nghìn tấn và 0,95 triệu USD, giảm 9,6% về khối lượng và 20,5% về giá trị so cùng kỳ năm 2016.  

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản 8 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 46,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,8%, đạt 40,7% Kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 34,1%. Đối với từng mặt hàng cụ thể, khối lượng và giá trị xuất khẩu thực hiện như sau: xuất khẩu sắn lát ước đạt 122 nghìn tấn và 21,6 triệu USD, giảm 50,2% về khối lượng và 52,4% về giá trị; xuất khẩu tinh bột sắn ước đạt 27,7 nghìn tấn và 8,7 triệu USD, giảm 9,6% về khối lượng và 22,5% về giá trị; xuất khẩu tinh bột sắn biến tính ước đạt 8,8 nghìn tấn và 4,5 triệu USD, tăng 293,2% về khối lượng và 284,5% về giá trị; xuất khẩu gạo ước đạt 27,2 nghìn tấn và 11,4 triệu USD, tăng 2,4% về khối lượng nhưng giảm 2,1% về giá trị.      

Nhóm hàng lâm sản

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản tháng 8 năm 2017 ước thực hiện 24,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 46,1%, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016. Về khối lượng và giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể: xuất khẩu gỗ tinh chế ngoại thất ước đạt 4,6 nghìn m3 và 7,8 triệu USD, giảm 17,7% về khối lượng và 33% về giá trị; xuất khẩu gỗ tinh chế nội thất ước đạt 3,4 nghìn m3 và 7 triệu USD, tăng 342,5% về khối lượng và 285,7% về giá trị; xuất khẩu dăm gỗ ước đạt 64 nghìn tấn và 8,05 triệu USD, tăng 10,4% về khối lượng và 9,5% về giá trị; xuất khẩu viên nén gỗ ước đạt 14,6 nghìn tấn và 1,4 triệu USD, giảm 40,7% về khối lượng và 35% về giá trị; ….   

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản 8 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 243,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 51,5%, đạt 63,9% kế hoạch năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016. Về khối lượng và giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể: xuất khẩu gỗ tinh chế ngoại thất ước đạt 74,6 nghìn m3 và 125,7 triệu USD, giảm 0,4% về khối lượng nhưng tăng 2,4% về giá trị; xuất khẩu gỗ tinh chế nội thất ước đạt 15,2 nghìn m3 và 32,3 triệu USD, tăng 44,2% về khối lượng và 48,8% về giá trị; xuất khẩu dăm gỗ ước đạt 515,7 nghìn tấn và 67,1 triệu USD, tăng 16,2% về khối lượng và 13,2% về giá trị; xuất khẩu viên nén gỗ ước đạt 144,1 nghìn tấn và 14,3 triệu USD, tăng 70,6% về khối lượng và 81,8% về giá trị; ….      

Nhóm hàng thuỷ hải sản

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản tháng 8 năm 2017 ước thực hiện 6,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,3%, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2016. Về khối lượng và giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể: xuất khẩu hải sản đông ước đạt 863 tấn và 5 triệu USD, tăng 22,4% về khối lượng và 28,7% về giá trị; xuất khẩu tôm đông lạnh ước đạt 177 tấn và 1,6 triệu USD, tăng 6,9% về khối lượng và 15,7% về giá trị.   

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản 8 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 51,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,8%, đạt 60,1% Kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Về khối lượng và giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể: xuất khẩu hải sản đông ước đạt 7,14 nghìn tấn và 40,4 triệu USD, tăng 7,6% về khối lượng và 14,7% về giá trị; xuất khẩu tôm đông lạnh ước đạt 1,3 nghìn tấn và 10,6 triệu USD, giảm 5% về khối lượng và 1,1% về giá trị.   

         

Nhóm hàng khoáng sản và vật liệu xây dựng

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản và vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 ước thực hiện 2,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,3%, giảm 59,7% so với cùng kỳ năm 2016. Về khối lượng và giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể: xuất khẩu đá xây dựng granite ước đạt 3,6 nghìn m3và 2 triệu USD, giảm 4,4% về khối lượng và 9,9% về giá trị; xuất khẩu khoáng sản titan ước đạt 5,8 nghìn tấn và 289 nghìn USD, giảm 85,8% về khối lượng và 91,4 về giá trị; …   

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản và vật liệu xây dựng 8 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 26,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,6%, đạt 58,6% Kế hoạch năm, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2016. Về khối lượng và giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể: xuất khẩu đá xây dựng granite ước đạt 27,4 nghìn m3 và 17,5 triệu USD, giảm 21,7% về khối lượng và 15,1% về giá trị; xuất khẩu khoáng sản titan ước đạt 8,5 triệu USD, giảm 8,2%; …     

Nhóm hàng công nghiệp, chế biến và tiêu dùng

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến tiêu dùng tháng 8 năm 2017 ước thực hiện 13,9 triệu USD, chiếm tỷ trọng 26,1%, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2016. Về khối lượng và giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể: xuất khẩu giày dép các loại ước đạt 40 nghìn đôi và 94 nghìn USD, tăng gấp nhiều lần về khối lượng và 159,3 về giá trị; xuất khẩu sản phẩm may mặc các loại ước đạt 11,1 triệu USD, giảm 6,2%; xuất khẩu sản phẩm bằng nhựa ước đạt 1,3 triệu USD, giảm 5,1%; xuất khẩu sản phẩm nệm ghế các loại ước đạt 665 nghìn USD, tăng 245,5%….   

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến tiêu dùng 8 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 105,9 triệu USD, chiếm tỷ trọng 22,4%, đạt 60,4% Kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Về khối lượng và giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể: xuất khẩu giày dép các loại ước đạt 574 nghìn đôi và 5,1 triệu USD, tăng 3,4% về khối lượng và 8,3% về giá trị; xuất khẩu sản phẩm may mặc các loại ước đạt 75,2 triệu USD, tăng 7,9%; xuất khẩu sản phẩm bằng nhựa ước đạt 14,6 triệu USD, tăng 62,3%; xuất khẩu sản phẩm nệm ghế các loại ước đạt 3,4 triệu USD, tăng 186,4%….    

* Thị trường xuất khẩu

8 tháng đầu năm 2017, hàng hóa của Bình Định được xuất khẩu đến 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả 05 Châu lục với KNXK trực tiếp ước đạt 457,1 triệu USD, chiếm 96,7% KNXK. Trong đó, châu Á đạt 221,8 triệu USD, chiếm 48,5%; châu Âu đạt 156,4 triệu USD, chiếm 34,2% KNXK trực tiếp.

2. Nhập khẩu

KNNK 8 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 190,4 triệu USD, đạt 59,5% Kế hoạch năm (320 triệu USD), tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016 (172,6 triệu USD). Trong 8 tháng nhập khẩu tập trung chủ yếu ở các mặt hàng nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc, thiết bị… và mục tiêu là để phục vụ sản xuất và chế biến xuất khẩu. Trong đó, nhóm nguyên, nhiên, vật liệu tăng 17,8%, nhóm máy móc thiết bị, phụ tùng và phương tiện giảm 22,8%.

Giá trị nhập khẩu các mặt hàng nhóm nguyên, nhiên, vật liệu 8 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 165,9 triệu USD, chiếm tỷ trọng 87,1%, đạt 62,6% Kế hoạch năm, tăng 17,8%, so với cùng kỳ năm 2016. Về khối lượng và giá trị nhập khẩu đối với các mặt hàng chính cụ thể: nhập khẩu đá xây dựng granite ước đạt 15,5 nghìn m3 và 9,5 triệu USD, tăng 30,1% về khối lượng và 4,2% về giá trị; nhập khẩu hải sản cấp đông ước đạt 10 nghìn tấn và 25,4 triệu USD, tăng 19,8% về khối lượng và 21,2% về giá trị; nhập khẩu phân bón các loại ước đạt 83,5 nghìn tấn và 20,3 triệu USD, tăng 26,2% về khối lượng và 64% về giá trị; giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗước đạt 21,8 triệu USD, giảm 22,9%; giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc ước đạt 11,9 triệu USD, tăng 33,1%; giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu may ước đạt 30,5 triệu USD, tăng 2,1%, giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc ước đạt 38,7 triệu USD, tăng 79,4%; ….   

Giá trị nhập khẩu các mặt hàng nhóm máy móc thiết bị, phụ tùng và phương tiện 8 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 24,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,9%, đạt 44,5% Kế hoạch năm, giảm 22,8%, so với cùng kỳ năm 2016./.Hà Lê Xuân Hồng (Phòng QLXNK Sở Công Thương) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Thảo luận
Tên bạn:
Email:
Thảo luận:
Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Sản phẩm địa phương 

 Tin mới cập nhật 
Công tác kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của Đội QLTT số 8 trên địa bàn huyện Hoài Ân.
Tăng cường công tác kiểm tra việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong dịp trước trong và sau tết Nguyên Đán 2018 trên địa bàn Tx. An Nhơn.
Công tác kiểm tra việc thực hiện Phương án bán hàng bình ổn giá trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tập tại thôn An Quý Nam, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Sở Công Thương thăm, tặng quà cho bà con thôn 4, xã An Dũng, huyện An Lão
Hội nghị tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 138/CP
Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kế hoạch ngành Công Thương năm 2018
Khai giảng lớp Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
Hoạt động xúc tiến thương mại Bình Định có nhiều khởi sắc
 Lịch Công tác Sở Công Thương 

Lịch công tác tuần Sở Công Thương

 Thông báo - Biểu mẫu 
* Thông báo nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và nộp hồ sơ xét tuyển nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu
 Trang liên kết Hộp thư công vụ của Sở Công Thương Bình Định


 Thông tin Hội chợ, Khuyến mãi 
 • Mời giao dịch và tham gia chương trình tư vấn thiết kế miễn phí tại Gian hàng Hỗ trợ thiết kế và phát triển sản phẩm Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh năm 2017
 • Mời tham gia Hội chợ Khuyến mại - Bình Định 2016 tại thành phố Quy Nhơn
 • Mời tham gia "Hội chợ công nghiệp nông thôn khu vực Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2016"
 • Mời than gia Hội chợ Vàng Khuyến mãi Hà Nội 2016.
 • Mời tham gia: “Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 tại Tp Quy Nhơn – Bình Định”
 • Mời tham gia Hội chợ Công thương Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016 tại Trung tâm Thương mại thành phố Bà Rịa từ ngày 03-07/11/2016
 • Mời tham gia Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2016 (Hanoigiftshow 2016)
 • Mời doanh nghiệp tham gia các Hội chợ - Triển lãm quốc tế tại Cộng hòa Kazakhstan trong năm 2016
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Nông - Thủy sản Trà Vinh năm 2016 tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 tỉnh Kiên Giang
 • Mời tham gia Hội chợ Triểu lãm Thương mại Quốc tế Festival hoa Đà Lạt năm 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại, Triển lãm Du lịch và Hội thi ẩm thực
 • Mời Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Công nghệ cao và Công nghiệp Thực phẩm 2015 - Lần 4
 • MỜI THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ NGÀY 02 – 06/12/2015
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại Ninh Thuận 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 15 năm 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Công Thương-Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015
 • Mời doanh nghiệp tham dự Triển lãm Thực phẩm và đồ uống Quốc tế Mat-xcơ-va 2015 tại Liên bang Nga
 • Mời tham gia Hội chợ Triển lãm Quảng Bình năm 2015
 • Mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương khu vực vùng Đông Bắc - Thái Nguyên 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 2015
 • Mời tham gia Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam (Food Vietnam 2015)
 • Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Huế 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2015
 • Mời tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 25 (VIETNAM EXPO 2015)
 • Mời tham gia Hội chợ Công Thương Bắc Giang 2015
 • Mời tham gia Hội chợ Quốc tế ngành công nghiệp Trà, Cà phê, pha chế đồ uống tại Hàn Quốc
 • Mời tham dự Hội chợ Quốc tế nội thất Singapore - Triển lãm nội thất Asean lần thứ 32 (IFFS/AFS 2015)
 • Mời tham dự Hội chợ quốc tế về ngành Công nghệ thiết bị, linh kiện điện tử, cơ khí, tự động hóa tại Malaysia từ 18-24/3/2015
 • Thông tin về một số Hội chợ, triển lãm đáng chú ý sẽ được tổ chức tại Anh
 • Mời tham gia Hội chợ Xuân Giảng Võ 2015 tại Hà Nội
 • Mời tham gia Hội chợ ngành Công Thương Vùng Đông Nam bộ và Triển lãm chuyên ngành thủ công mỹ nghệ năm 2014 tại Bình Dương
 • Mời tham gia Hội chợ Công Thương đồng bằng Sông Hồng - Hưng Yên năm 2014
 • Mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2014 tại thành phố Cần Thơ
 • Mời tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 12 tại thành phố Hồ Chí Minh (VIETNAM EXPO 2014)
 • Mời tham gia Hội chợ Thương mại Biên Giới Trung - Việt (Hà Khẩu) năm 2014
 • Mời tham dự Hội chợ “Nông nghiệp và sản phẩm Trang trại - Làng nghề Việt Nam xuân 2015”tại Hà Nội
 • Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long gắn với lễ hội Ok-Om-Bok Trà Vinh 2014
 • Mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Phú Thọ 2014
 • Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp nông thôn và thương mại năm 2014 tại Tiền Giang
 • Mời tham gia “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần IV năm 2014” tại Long An
 • Mời tham gia Hội chợ “Tự hào hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống năm 2014”
 • Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Bình Định 2014 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Mời tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 24 (VIETNAM EXPO 2014)
 • Mời tham gia Hội chợ Lifestyle Vietnam 2014
 • Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về nông thôn năm 2013 tại 03 huyện Phù Cát, Phù Mỹ, An Lão tỉnh Bình Định
 • Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Khuyến mại - Bình Định 2013 tại Quy Nhơn
 • Mời tham gia Hội chợ quốc tế trang trí nội thất Singapore 2014
 • Mời tham gia Hội chợ Triển lãm công nghệ và đầu tư của Nhật Bản và Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên tại Đăk Nông
 • 
   Thư viện ảnh 

  Một số hình ảnh tại Hội thảo quốc tế về Địa chất và Tài nguyên khoáng sản ASEAN lần thứ I

  Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung

  Lễ Kết nghĩa giữa Sở Công Thương Bình Định và Thôn 4, xã An Dũng, huyện An Lão

  Một vài hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng làm việc tại Bình Định

  Hình ảnh Buổi gặp mặt doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

  Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương

  Bộ trưởng Bộ Công Thương đến thăm CBCC Sở Công Thương Bình Định

  Khởi công công trình lưới điện hạ áp xã Phước Hưng - Tuy Phước (dự án REII)

  Khánh thành Nhà máy thủy điện Định Bình (tỉnh Bình Định)
   Video 
  Công nghiệp Bình Định
  Sở Công Thương Bình Định
  WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INDUSTRY AND TRADE DEPARTMENT
  Đ/c: 198 Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định; Email: sct@binhdinh.gov.vn - ĐT: 056-3811021; Fax: 056-3825043
  Website được thiết kế xem tốt bằng phần mềm duyệt web IE7.0 hoặc Chroom;