HỎI ĐÁP


Người hỏi: Trần văn chung
Ngày hỏi: 29-10-2018
Câu hỏi:  Chào sở công thương. Tôi đang cần học giấy chứng nhận nghiệp vụ kinh doanh gas. Vậy xin hỏi sở khi nào thì bên mình mở lớp.và đăng ký làm sao.
Trả lời:

Chào bạn Chung. Bạn có thể đăng ký thông tin người học tại Phòng KTAT-MT thuộc Sở Công Thương qua số điện thoại 0256 3826893. Khi nào đủ số lượng của lớp học, Sở Công Thương sẽ thông báo đến số điện thoại của bạn đã đăng ký.