HỎI ĐÁP


Người hỏi: nguyễn văn cảnh
Ngày hỏi: 25-06-2019
Câu hỏi:  Xin quý sở cho tôi hỏi. Hiện nay nhu cầu phụ tải tăng cao trong mùa khô. Nguồn điện quốc gia đang thiếu hụt. Chính phủ đang khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng sạch trong đó có điện mặt trời để đảm bảo vấn đề an ninh năng lượng. Hộ gia đình tôi cũng như nhiều hộ gia đình ở huyện vĩnh thạnh đang có nhũ cầu lắp điện năng lượng mặt trời nhưng do vinh thanh không thuộc điện lực quản lý. Nên khi tôi và nhiều hộ gia đình khác lắp điện mặt trời có được thay công tơ hai chiều và có được ký hợp đồng mua bán điện với đơn vị quản lý điện hiện nay k? Mong quý cơ quan phản hồi sớm
Trả lời:

SỞ CÔNG THƯƠNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BẠN NHƯ SAU:

Hiện nay, Chính phủ đang khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng sạch trong đó có điện mặt trời là đúng theo nội dung anh Cảnh hỏi. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017; Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BCTngày 12/9/2017 Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Thông tư số 05/2019/TT-BCTngày 11/3/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCTngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương.

Theo giải thích từ ngữtại Điều 3của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền(EVN là doanh nghiệp nhà nước).

2. Bên bán điện là tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện từ các nhà máy điện mặt trời nối lưới; tổ chức, cá nhân có dự án điện mặt trời trên mái nhà bán lượng điện dư cho bên mua điện.

Theo Quyết định nêu trên, Chính phủ yêu cầuBên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các dự án điện mặt trời với giá mua điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) vào thời điểm ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017,tương đương 9,35 Uscents/kWh (giá theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Giá này áp dụng đến ngày 30/6/2019 và hiện nay đang chờ có Quyết định thay thế). Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời nêu tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTgđược tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của EVN, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay căn cứ theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện, theo đó quy định giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT). Giá bán lẻ điện bình quân này thấp hơn so với giá mua điện từ các dự án điện mặt trời do Chính phủ quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.

Như vậy, đơn vị quản lý kinh doanh điện tại huyện Vĩnh Thạnh (trừ địa bàn xã Vĩnh Thịnh do Công ty Điện lực Bình Định bán điện) là doanh nghiệp cổ phần hóa có 100% vốn tư nhân và không phải đơn vị thành viênthuộc EVN. Do đó, đơn vị quản lý kinh doanh điện tại huyện Vĩnh Thạnh hiện nay không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế khuyến phát triển các dự án điện mặt trời của Chính phủ. Về nguyên tắc thì một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mua bán điện không thể mua điện giá cao bán lại cho người sử dụng không có lãi.

Trường hợp anh Cảnh có nhu cầu lắp điện năng lượng mặt trời mái nhà có công suất nhỏ hơn 01 MWp thì liên hệ với đơn vị quản lý kinh doanh điện tại huyện Vĩnh Thạnh để có thỏa thuận giữa các bên (Thông tư số 05/2019/TT-BCTngày 11/3/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCTngày 12/9/2017 của Bộ Công Thươngcó ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà có quy định tại Điều 6 là những thỏa thuận khác).

Trong thời gian đến, Sở Công Thương sẽ tiếp tục có kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Namđối với trường hợp những địa bàn do các đơn vị tư nhân không trực thuộc EVN quản lý kinh doanh mua bán điện để đáp ứng được nhu cầu thực tế tại địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn!