Văn bản khác

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 17/KH-SCT Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin tại sở Công Thương năm 2018
2 140/QĐ - SCT Sở Công ThươngVề việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực CNTT Sở Công Thương.
3 80/QĐ-SCT Sở Công ThươngVề việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng diện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Sở Công Thương Bình Định.
4 100/QĐ – SCT Sở Công ThươngQuyết định phụ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng
5 148/QĐ-SCT Sở Công ThươngVề việc Quy chế quản lý, sử dụng Thư điện tử công vụ của Sở Công Thương
6 968/SCT-VP Sở Công ThươngVề việc sử dụng thư công vụ và dịch vụ công trực tuyến của Sở
7 790/SCT-VP Sở Công ThươngVề việc sử dụng văn bản điện tử được ký số trên Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh