Cập nhật ngày : 03-10-2018

Nghiệm thu các đề án khuyến công địa phương năm 2018

Ngày 04/10/2018, Hội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công - Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu và bàn giao một số đề án khuyến công tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn thuộc chương trình khuyến công địa phương năm 2018.


Công nhân đang vận hành máy CNC phẳng kết hợp tượng tại Cơ sở Nguyễn Thị Sương


Theo đó, Hội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công - Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu và bàn giao các đề án: (1)”Hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ” tại Cơ sở Nguyễn Thị Sương – H. An Lão; (2) đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất gạch không nung – xi măng cốt liệu” tại Công ty TNHH Thịnh Thư – H. An Lão; (3) đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nem chua” tại Hộ kinh doanh Lê Thị Liểu – H.  Hoài Ân và  (4) đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng may mặc” tại Công ty TNHH Sinh Phát VN – H. Hoài Nhơn. Sau khi được hỗ trợ các Cơ sở đã bắt tay vào sản xuất, có sản phẩm ra thị trường. Nhìn chung, các đề án trên được triển khai thực hiện đúng theo nội dung và tiến độ đề ra. Kết quả nghiệm thu cho thấy các Cơ sở được đầu tư máy móc thiết bị ứng dụng vào sản xuất đúng như trong đề án đăng ký và đã được phê duyệt, các máy móc thiết bị hoạt động tốt và mới 100%. Việc đầu tư máy móc thiết bị mới, tiên tiến góp phần tự động hóa vào một số công đoạn sản xuất giúp cho Cơ sở nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phấm mới và có chất lượng, tăng năng suất từ đó tạo việc làm và có thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần đẩy nhanh phát triển công nghiệp nông thôn ở địa phương.  

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra máy cắt vòng tại Công ty TNHH Sinh Phát VN

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra máy cắt vòng tại Côngty TNHH Sinh Phát VN

Tổng kinh phí hỗ trợ cho 4 đề án trên là 525 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018. Trong nhiều năm qua, vốn khuyến công đã hỗ trợ cho nhiều Cơ sở, Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo thêm nguồn lực để mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm giúp cho sản phẩm của tỉnh nhà ngày càng uy tín và có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.

Qua xem xét, đánh giá, Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận hiệu quả mà các Đề án mang lại và đồng ý nghiệm thu. Và đến nay đã nghiệm thu 12/25 chương trình, đề án, đạt 48% kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018 trên địa bàn tỉnh./.


Bùi Văn Đoàn  (  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Không tìm thấy các tin liên quan!