Cập nhật ngày : 05-09-2018

Kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố đối với các công trình thủy điện trước mùa mưa lũ năm 2018.

Thực hiện Công văn số 6059/BCT-ATMT ngày 02/8/2018 của Bộ Công Thương về việc rà soát công tác đảm bảo an toàn và chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố đối với các công trình thủy điện trước mùa mưa lũ năm 2018 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, để đảm bảo an toàn hồ chứa và nhân dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm 2018, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra và phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh, huyện An Lão kiểm tra 04 công trình thủy điện có hồ, đập trên địa bàn tỉnh do đồng chí Trần Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì. Mục tiêu của đợt kiểm tra lần này là tăng cường công tác quản lý an toàn hồ, đập thủy điện và tình hình thực hiện công tác phòng chống thiên tai của các nhà máy thủy điện trước mùa bão năm 2018.


Kiểm tra thực tế tại hiện trường đập thủy điện Vĩnh Sơn 5


Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các công trình hồ, đập; kiểm tra hệ thống cảnh báo lũ vùng hạ du, hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc thủy văn, hệ thống camera giám sát việc xả nước qua tràn, qua nhà máy và truyền tín hiệu về các cơ quan có liên quan; kiểm tra dụng cụ, vật tư, nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng phục vụ phòng chống lụt bão; kiểm tra công tác duy tu, bảo dưỡng và sữa chữa các thiết bị liên quan đến vận hành, công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền cho nhân dân trong vùng hạ du nhận biết các tín hiệu khi hồ thủy điện tiến hành xả lũ, xả nước vận hành phát điện và xả điều tiết nước qua tràn … Ngoài ra, Đoàn cũng tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện các Phương án phòng chống lụt bão và tổ chức tập huấn, diễn tập công tác phòng chống lụt bão theo đúng nội dung các Phương án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt,  Quy chế phối hợp trong vận hành hồ chứa thủy điện với các chủ đập trên cùng lưu vực sông, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các xã có liên quan.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Chủ đầu tư các công trình thủy điện đều nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với an toàn công trình cũng như đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi xả lũ, đồng thời các chủ hồ cũng đã triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2018. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn còn một số tồn tại nhỏ và Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các Chủ đầu tư phải hoàn thiện các kiến nghị của Đoàn trước mùa mưa bão năm 2018 và thực hiện đúng các quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa thủy điện đã được phê duyệt./.


Nguyễn Thị Thúy Hồng  (  Phòng Quản lý Năng lượng  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Không tìm thấy các tin liên quan!