Cập nhật ngày : 02-08-2018

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XII)

Sáng ngày 01.8.2018, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XII) và Sơ kết thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đến tham dự và phổ biến Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Ánh Tuyết - Bí thư Đảng ủy Sở và đồng chí Trần Đức Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Mai Hưng - Ủy viên Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.


Đ/c Nguyễn Giờ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia báo cáo tại Hội nghị


Hội nghị đã được học tập, quán triệt 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa XII): Nghị quyết số 26: “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phầm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27: “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28: “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Võ Mai Hưng- Ủy viên Đảng ủy Sở thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Hội nghị đã thảo luận kết quả những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu phát triển công nghiệp, thương mại

- Giá trị SXCN (giá so sánh 2010): Đến năm 2020 giá trị SXCN ước đạt 53.660 tỷ đồng; tổng giai đoạn 5 năm đạt 219.560 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,6%/năm.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội: Đến năm 2020 tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội đạt trên 68.000 tỷ đồng; tổng giai đoạn 5 năm đạt 299.385 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7,9%/năm.

- Kim ngạch xuất khẩu: Đến năm 2020 phấn đấu KNXK đạt từ 1,1 tỷ USD trở lên; tổng giai đoạn 5 năm đạt 4,5 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10%/năm.

- Hàng năm xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương.

Quang cảnh Hội nghị

Chỉ tiêu xây dựng Đảng

- 100% đảng viên và 95% cán bộ công chức, viên chức ngoài đảng được học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan;  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- 100% chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; giữ nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ; xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm và chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ.

- Hàng năm có trên 50% Chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn TSVM, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hạn chế đảng viên vi phạm tư cách, không có đảng viên vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật; phát triển đảng viên mới từ 4 đảng viên/năm trở lên.

- Hàng năm có ít nhất 90% CBCCVC đạt lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 5% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và toàn quốc.

- Hàng năm Đảng bộ Sở đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; Công đoàn Sở đạt “Vững mạnh”; Đoàn thanh niên Sở đạt “Vững mạnh, xuất sắc”.

Với tinh thần quyết tâm, Đảng bộ Sở Công Thương Bình Định phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 4.50/5

Kết quả: 4.5/5 - (2 phiếu)

Không tìm thấy các tin liên quan!