Cập nhật ngày : 03-10-2018

Thông báo về thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương.

Thực hiện Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương. Theo đó, điều động ông Ngô Văn Tổng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở.

Căn cứ Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Công Thương cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở như sau:         

- Họ và tên: Ngô Văn Tổng

- Chức vụ: Giám đốc Sở Công Thương Bình Định

- Số điện thoại: 0903.511.969

- Địa chỉ email: tongnv@sct.binhdinh.gov.vn  Hoặc  ngovantong1964@gmail.com

Đối với việc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Giám đốc Sở Công Thương sẽ thực hiện khi có yêu cầu và thông báo theo quy định tại Khoản 6 và 7, Điều 3, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ./.


Võ Thị Thu Hà  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan:
Kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố đối với các công trình thủy điện trước mùa mưa lũ năm 2018. (05-09-2018)