Cập nhật ngày : 04-09-2018

Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2018 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2018.
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI THÁNG 8 NĂM 2018.

- Chỉ số SXCN tháng 8/2018 giảm 0,43% so với tháng 7, tăng 8,74% so với cùng kỳ. Trong đó, Sản xuất và phân phối điện tăng 24,4%; cung cấp nước và xử lý chất thải tăng 9,69%; CN chế biến, chế tạo tăng 8,3%; CN khai khoáng giảm 4,64% so cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, chỉ số SXCN tăng 8,25% so với cùng kỳ.

- Trong tháng 8/2018, hàng hoá trên thị trường lưu thông thông suốt, giá cả ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển tích cực.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụtháng 8/2018 đạt 5.605 tỷ đồng, giảm 0,8 % so với tháng trước và tăng 13%so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 42.608 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ và đạt 67,1% so với KH năm.

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2018 tăng 0,29% so với tháng trước và tăng 3,94% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2018 ước đạt 56,2 triệu USD, giảm 12% so với tháng trước, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, DNNN 0,9 triệu USD; DN ngoài NN 48,4triệu USD; DN có vốn đầu tư nước ngoài 6,8 triệu USD. Tính chung 8 tháng đầu năm, ước thực hiện 519 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ và đạt 65% kế hoạch năm.

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2018 ước đạt 32 triệu USD, giảm 25,6% so với tháng trước, tăng 44,2% so với cùng kỳ.Trong đó: kinh tế tư nhân 25,7 triệu USD; kinh tế có vốn ĐTNN 6,2 triệu USD.Tính chung 8 tháng đầu năm, ước thực hiện 250,7 triệu USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ và đạt 78,4% kế hoạch năm.

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 9/2018  

Dự kiến chỉ số SXCN tháng 9 tăng 8,35%; KNXK tháng 9/2018 đạt 57 triệu USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ; KNNK tháng 9/2018 ước đạt 28 triệu USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 9/2018 đạt 5.787,5 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

1. Hoàn chỉnh Quy hoạch “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” theogóp ý của Cục Công Thương địa phương.

2. Tổ chức: (1) Đoàn công tác sang làm việc với Sở Công Thương 4 tỉnh Nam Lào; (2) kiểm tra các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2018; (3) lựa chọn nhà thầu tham gia các gói thầu trong Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh; (4) tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực đối với chuỗi hoạt động phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Định năm 2018.

3. Triển khai Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

4. Rà soát, điều chỉnh bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định mới về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công (Thông tư số 28/2018/TT-BTC; Thông tư 14/2018/TT-BCT; Thông tư số 17/2018/TT-BCT).

5. Chuẩn bị công tác bàn giao Chi cục QLTT về Bộ Công Thương.


Huỳnh Huy Tuấn  (  Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2018 (09-10-2018)