Cập nhật ngày : 31-07-2018

Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2018 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2018.


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI THÁNG 7 NĂM 2018.

Trong tháng 7/2018, hàng hoá trên thị trường lưu thông thông suốt, giá cả ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. 

Chỉ số SXCN tháng 7/2018 giảm 1,3% so với tháng 6, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, CN chế biến, chế tạo tăng 10,4%; cung cấp nước và xử lý chất thải tăng 7%; Sản xuất và phân phối điện giảm 6,7%; CN khai khoáng giảm 16,3% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, chỉ số SXCN tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụtháng 7/2018 đạt 5.673,5 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 14,1%so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 32.766 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ và đạt 51,6% so với KH năm.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2018 ước đạt 58,8 triệu USD, giảm 2,7% so với tháng trước, tăng 3,9% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, DNNN 1,9 triệu USD; DN ngoài NN 48,1triệu USD; DN có vốn đầu tư nước ngoài 8,8 triệu USD.Tính chung 7 tháng đầu năm, ước thực hiện 457,8 triệu USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ và đạt 57,2% kế hoạch năm.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2018 ước đạt 23,2 triệu USD, giảm 38,9% so với tháng trước, giảm 15,2% so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế tư nhân 19,3 triệu USD; kinh tế có vốn ĐTNN 3,9 triệu USD. Tính chung 7 tháng đầu năm, ước thực hiện 198 triệu USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ và đạt 61,9% kế hoạch năm.

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 8/2018

Dự kiến chỉ số SXCN tháng 8 tăng 9%; KNXK tháng 8/2018 đạt 56 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ (Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 513,8 triệu USD, tăng 8,7%, đạt 64,2% kế hoạch năm); KNNK tháng 8/2018 ước đạt 23 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 8/2018 đạt 5.659,1 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

1. Trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Ken Lút Hạ.

2. Tiếp tục phối hợp với các thành viên thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

3. Hoàn thành, gửi các đơn vị liên quan tham gia góp ý Dự thảo Danh mục sản phẩm công nghiệp - TTCN và làng nghề phục vụ Hội nghị/Hội thảo kết nối cung cầu hàng hóa.

4. Rà soát, báo cáo việc thay đổi bổ sung hoặc thay thế Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định phù hợp theo Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công mới ban hành (thay thế Thông tư 26/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 18/02/2014).

5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung để xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định thay thế Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh phù hợp theo Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về hướng dẫn, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

6. Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương phù hợp theo Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

7. Phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và các đơn vị liên quan triển khai Chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2018.

8. Phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 gửi Cục Công Thương địa phương.

9. Tổ chức: lấy ý kiến và báo cáo UBND tỉnh về thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối, đường dây 22kV cấp điện thi công – tự dùng, mở rộng ngăn xuất tuyến 110kV thuộc dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3.


 


Huỳnh Huy Tuấn  (  Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2018 (09-10-2018)
Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2018 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2018. (04-09-2018)
Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018 (10-08-2018)