Cập nhật ngày : 01-05-2018

Thông báo mời thầu “Tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Bình Định thông báo mời thầu. Gói thầu " Tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018”.1. Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Bình Định.

Địa chỉ: 731 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3825478, Fax: 0256.3825478, Email: khuyencongbinhdinh@gmail.com

2.  Tên gói thầu: " Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018"

- Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức thực hiện Hội chợ Công thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018, quy mô 400 gian hàng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

3. Dự án: “Tổ chức hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018"

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn Xã hội hóa.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ, ngày 03 tháng 5 năm 2018 đến 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2018 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Bình Định, số 731 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Đinh, điện thoại: 0256.3825478, Fax: 0256.3825478. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba chục triệu đồng chẵn)

10. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt

11. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp Bình Định, số 731 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Đinh, điện thoại: 0256.3825478, Fax: 0256.3825478

12. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp Bình Định số 731 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Đinh điện thoại: 0256.3825478, Fax: 0256.3825478.


Bùi Văn Đoàn  (  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Không tìm thấy các tin liên quan!