Cập nhật ngày : 24-11-2017

Mời chào giá thực hiện gói thầu “Xây dựng ấn phẩm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (ngôn ngữ Việt - Anh)”.

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, Nhằm giới thiệu, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Công Thương Bình Định có nhu cầu tìm đối tác thực hiện ấn phẩm “Cụm công nghiệp Bình Định - Tiềm năng và Cơ hội đầu tư” bằng song ngữ Việt - Anh. Cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung

Giới thiệu cho các doanh nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế có những thông tin cơ bản đầy đủ về tiềm năng, thế mạnh của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đẩy mạnh hợp tác công tư trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp cũng như thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm.

2. Hình thức ấn phẩm

- Tên ấn phẩm: Cụm công nghiệp Bình Định - Tiềm năng và Cơ hội đầu tư;

- Kích thước: 21cm x 29,7cm;

- Số trang khoản: 54 trang (gồm trang bìa);

- Loại giấy: Couche; 

- Chế bản, thiết kế, in ấn chất lượng cao (04 màu);

- Gia công, đóng xén, hoàn thiện;

- Ngôn ngữ: tiếng Việt - tiếng Anh;

- Ngoài nội dung và yêu cầu về tính quảng bá, tuyên truyền, ấn phẩm phải được thiết kế, in ấn chuyên nghiệp và ấn tượng để thu hút sự quan tâm của người xem.

3. Nội dung công việc

Xây dựng nội dung ấn phẩm

- Thu thập thông tin, nghiên cứu, viết bài, biên tập, biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, hiệu đính, nhập liệu, marquettevà morat.

- Bài viết đảm bảo thông tin chính xác, có chất lượng.

- Cung cấp ảnh, bản đồ liên quan đến các cụm công nghiệp (nếu có), các hoạt động sản xuất công nghiệp, hình ảnh của địa phương để minh họa, đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, chính xác và thích hợp với nội dung bài viết.

- Chịu trách nhiệm xin Giấy phép xuất bản ấn phẩm.

Thiết kế, in ấn hoàn thiện ấn phẩm

- Thiết kế, chế bản, in ấn, gia công hoàn thiện ấn phẩm theo tiêu chuẩn ở mục 2 trên;

- Số lượng bài viết: từ 15 đến 25 bài.

- Số lượng ảnh/bản đồ khoản: 54 ảnh/bản đồ;

- Số lượng ấn phẩm: 1.000 quyển.

4. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 27/12/2017

5. Yêu cầu về báo giá

Báo giá đã bao gồm thuế VAT và cụ thể các chi phí như: thu thập thông tin, nhuận bài, nhuận ảnh, biên dịch Việt - Anh, biên tập, hiệu đính, nhập dữ liệu, sửa morat, thiết kế, chế bản, ra phim, in ấn, gia công hoàn thiện ấn phẩm.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ chào giá cạnh tranh về Sở Công Thương tỉnh Bình Định, 198 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Điện thoại: 0256 3820711, Fax:  0256 3825043, Email: qlcn@sct.binhdinh.gov.vn.

Hồ sơ chào giá bao gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản báo giá có dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị và các sản phẩm tương tự (nếu có).

Thời gian gửi hồ sơ chào giá trước 16h00 ngày 29 tháng 11 năm 2017. Mời Quý Doanh nghiệp xem chi tiết trong file đính kèm./.


Đinh Anh Tuấn  (  Phòng Quản lý Công nghiệp  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Thông báo mời thầu “Tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018. (01-05-2018)