Cập nhật ngày : 01-03-2018

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2018

1. Chi cục Quản lý thị trường Bình Định thông báo cần bán đấu giá 02 tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính, gồm:

Tài sản 1: 14 đôi giày da và 06 chiếc túi xách có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 10.980.000 đồng (Mười triệu chín  trăm tám mươi nghìn đồng).

Tài sản 2: 15 chiếc quần áo may sẵn các loại có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 5.365.000 đồng (Năm triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

2. Tổ chức bán đấu giá có năng lực, kinh nghiệm tham gia nộp hồ sơ để thực hiện việc đấu giá tài sản nêu trên tại Chi cục Quản lý thị trường Bình Định, địa chỉ: 239 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, kể từ ngày đăng thông báo đến 17h ngày 06/03/2017.

* Hồ sơ của tổ chức bán đấu giá, gồm các nội dung chính:

- Cơ sở vật chất, phương án đấu giá tài sản khả thi, năng lực, kinh nghiệm và tư cách pháp nhân của tổ chức bán đấu giá.

- Thù lao dịch vụ đấu giá; chi phí đấu giá tài sản./.

Vũ Thành Luân  (  Chi cục QLTT Bình Định  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 3 năm 2018 (02-07-2018)
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2018 (19-06-2018)
Thông báo mời thầu “Tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018. (01-05-2018)
Mời chào giá thực hiện gói thầu “Xây dựng ấn phẩm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (ngôn ngữ Việt - Anh)”. (24-11-2017)