Cập nhật ngày : 14-09-2018

Mời tham gia Chương trình thường niên Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự Hào hàng Việt Nam” năm 2018

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Công Thương giao cho Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình thường niên Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự Hào hàng Việt Nam” năm 2018 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi với nhiều hoạt động trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường gồm: Hội nghị đối tác phát triển hàng Việt Nam - Kết nối phát triển hàng Việt Nam; Gala tự hào hàng Việt Nam và hoạt động cổ động tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.Hội nghị đối tác phát triển hàng Việt được tổ chức vào lúc 08h00’ ngày 11/10/2018 tại Hội trường Thành ủy, 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Để chương trình đạt hiệu quả, Sở Công Thương Bình Định mời gọi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng Chương trình, đồng thời tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng, treo cờ phướn cổ động của Chương trình.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại số: 0869.739.402

E-mail:tuhaohangviet2018@gmail.com


Dương Đại Hảo  (  Phòng Quản lý Thương mại  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Không tìm thấy các tin liên quan!