Cập nhật ngày : 18-10-2018

Lễ mở thầu gói thầu: Xây dựng Website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa tỉnh Bình Định (Việt Nam) với các tỉnh phía Nam nước Lào

Sáng ngày 18/10/2018, Sở Công Thương đã tổ chức Lễ mở thầu gói thầu “Xây dựng Website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa tỉnh Bình Định (Việt Nam) với các tỉnh phía Nam nước Lào; đến dự Lễ gồm có đại diện các Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị tư vấn tham gia dự thầu.

Đúng 8h00, Giám đốc Sở Công Thương tuyên bố đóng thầu gói thầu Xây dựng Website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa tỉnh Bình Định (Việt Nam) với các tỉnh phía Nam nước Lào, tiếp đó vào lúc 8h30, đại diện Tổ chuyên gia xét thầu, Ông Nguyễn Minh Cường – Tổ trưởng, đã công bố quyết định thành lập tổ chuyên gia, các cơ sở pháp lý, các mốc thời gian trong quá trình chọn lựa nhà thầu và tuyên bố mở niêm hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia dự thầu.

Gói thầu nêu trên thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2018 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4816/QĐ-BCT ngày 26/12/2017. Nội dung của gói thầu nhằm xây dựng 01 Website thương mại điện tử giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng và các sản phẩm có thế mạnh của nước CHDCND Lào, bên cạnh đó cung cấp các thông tin cơ bản cần thiết để thu hút các nhà nhập khẩu có nhu cầu, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lễ mở thầu diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ và theo đúng quy định của Luật Đấu thầu trước sự chứng kiến của Tổ Chuyên gia đấu thầu, các thành viên Sở Công Thương, đại diện các Sở liên quan và toàn thể các nhà thầu.


Trần Minh Nhật  (  Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp  )  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 3 năm 2018 (02-07-2018)
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2018 (19-06-2018)
Thông báo mời thầu “Tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018. (01-05-2018)
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2018 (01-03-2018)
Mời chào giá thực hiện gói thầu “Xây dựng ấn phẩm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (ngôn ngữ Việt - Anh)”. (24-11-2017)