Cập nhật ngày : 06-11-2018

Thông báo Ý kiến kết luận của GIám đốc sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 11/2018 vào ngày 02/11/2018
Tải xem nội dung chi tiết tại đây.


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Thông tin Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định (25-10-2018)
Chức năng và Nhiệm vụ Trung tâm Xúc tiến Thương mại: (25-10-2018)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường (25-10-2018)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Năng lượng (25-10-2018)
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý xuất nhập khẩu. (25-10-2018)