Cập nhật ngày : 09-11-2018

Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Cách đây 72 năm,ngày 09 tháng 11 năm 1946 trở thành ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp đầu tiênnăm 1946. Hiến pháp có tầm quan trọng đặc biệt là đạo luật gốc,văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật, nền tảng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ra đời đã quy định tại Điều 8: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.


Ảnh: Tọa đàm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018


Ngày 9/11/2018, UBND tỉnh tổ chức buổi Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 với sự tham gia của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể, các sở, ban, ngành của tỉnh và cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Quy Nhơn và một số các cơ quan, đơn vị khác được mời báo cáo trực tiếp tham luận tại buổi Tọa đàm.

Buổi Tọa đàm tập trung thảo luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được trong 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh; Những hình thức, cách thức, mô hình hay trong việc thực hiện Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương gặp phải trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; Những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh thời gian tới./.


Nguyễn Trí Thức  (  Thanh tra Sở  )Kết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan:
Xác định giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (04-10-2018)
Một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (02-10-2018)
Đã siết chặt quy định về an toàn thực phẩm (24-09-2018)
Tập huấn an toàn hóa chất năm 2018 (21-09-2018)
Triển khai thực hiện các quy định mới về hoạt động xúc tiến thương mại (16-07-2018)