Cập nhật ngày : 12-11-2018

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định thông báo cần bán đấu giá tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính gồm:

 

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

01

Tất nam, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài:

- Hiệu Polo

- Hiệu B

- Hiệu Tommy

 

Đôi

Đôi

Đôi

 

2.800

1.400

700

02

Tất nam, hiệu Under Works, made in China

Đôi

10.800

03

Tất nữ, hiệu Hoi, made in China

Đôi

3.000

Tổng cộng

Đôi

18.700

 

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 37.400.000 đồng (Ba mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng).

2. Tổ chức bán đấu giá có năng lực, kinh nghiệm tham gia nộp hồ sơ để thực hiện việc đấu giá tài sản nêu trên tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định, địa chỉ: 239 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định kể từ ngày đăng thông báo đến 17h ngày 20/11/2018.

* Hồ sơ của tổ chức bán đấu giá, gồm các nội dung chính:

- Cơ sở vật chất, phương án đấu giá tài sản khả thi, năng lực, kinh nghiệm và tư cách pháp nhân của tổ chức bán đấu giá.

- Thù lao dịch vụ đấu giá; chi phí đấu giá tài sản./.

Hà Thị Thanh Diễm (Cục QLTT Bình Định)


  (  '  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Lễ mở thầu gói thầu: Xây dựng Website thương mại điện tử kết nối giao thương giữa tỉnh Bình Định (Việt Nam) với các tỉnh phía Nam nước Lào (18-10-2018)
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 3 năm 2018 (02-07-2018)
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2018 (19-06-2018)
Thông báo mời thầu “Tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền Trung – Bình Định 2018. (01-05-2018)
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2018 (01-03-2018)