Cập nhật ngày : 16-11-2018

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019).

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018 - 2019) (sau đây gọi tắt là Hội thi) do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, đơn vị thường trực là Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhằm tổng kết, phát huy và vinh danh những giải pháp kỹ thuật có hiệu quả, có tính sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Định. Đồng thời, tuyển chọn các giải pháp xuất sắc tham gia các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV (2018 - 2019), Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống.          Các giải pháp đăng ký dự thi bao gồm 6 lĩnh vực sau:

          1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

          2. Cơ khí và tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; 

          3. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 

          4. Y dược;

          5. Giáo dục và đào tạo;

          6. Vật liệu, hóa chất, năng lượng và các lĩnh vực khác.

          Trong đó, ngành Công thương Bình Định được phân công là Thành viên Ban tổ chức và Thư ký Hội đồng tuyển chọn đối với các giải pháp thuộc lĩnh vực: Cơ khí và tự động hoá, năng lượng, hóa chất. Đây là lĩnh vực có nhiều giải pháp mũi nhọn, có tính áp dụng cao trong nhiều năm qua.

          Sở Công Thương xin thông báo đến các tập thể, cá nhân có các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực: Cơ khí và tự động hoá, năng lượng, hóa chất được tạo ra từ năm 2013 trở về sau và được áp dụng có hiệu quả tại Bình Định chưa tham gia các Hội thi của tỉnh gửi hồ sơ tham dự Hội thi. Hồ sơ dự thi nộp thành 02 bộ, trên khổ giấy A4, mỗi bộ bao gồm:

          1. Phiếu đăng ký (theo mẫu).

          2. Bản mô tả giải pháp dự thi – (Tóm tắt ngắn gọn giải pháp dự thi)

          a. Tên giải pháp dự thi (ghi như phiếu đăng ký dự thi).

          b. Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết.

          c. Mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi.

          - Thuyết minh tính mới.

          - Khả năng áp dụng.

          - Hiệu quả kỹ thuật, kinh tế - xã hội.

          3. Toàn văn giải pháp dự thi.

          4. Nhận xét, đánh giá của hội đồng khoa học hoặc các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

          Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: bắt đầu từ khi thông báo đến hết ngày 30/6/2019; Hồ sơ dự thi của tập thể, cá nhân dán kín và gửi đến:

          Ban tổ chức Hội thi thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần XI (2018-2019):

          Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định: số 472 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3828598; Email: lhhbdinh@gmail.com.

          Hoặc Sở Công Thương Bình Định (qua Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường): 198 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn. Điện thoại: 0256.3826893.

          Cơ cấu giải thưởng Hội thi bao gồm:

          - 06 giải Nhất (mỗi giải: 30.000.000 đồng và Bằng khen của UBND tỉnh).

          - 06 giải Nhì (mỗi giải: 24.000.000 đồng).

          - 06 giải Ba (mỗi giải: 18.000.000 đồng).

          - 18 giải Khuyến khích (mỗi giải: 6.000.000 đồng).

          Sở Công Thương thông báo đến các tập thể, cá nhân có các giải pháp thuộc lĩnh vực trên biết và tham gia đầy đủ, để Hội thi đạt kết quả tốt./.

Biểu mẫu kèm theo Thông báo này


Huỳnh Thanh Danh  (  Phòng Kỹ Thuật An toàn - Môi trường  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược (14-05-2018)