Cập nhật ngày : 28-11-2018

Thông báo Tiếp công dân của Sở Công Thương

Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 65/TB-SCT ngày 28/11/2018 về việc tiếp công dân thay thế cho Thông báo số 51/TB-SCT ngày 30/7/2014, cụ thể như sau:1. Địa điểm tiếp công dân

Tại Phòng Tiếp dân Sở Công Thương tỉnh Bình Định (Số 198 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

2. Lịch tiếp công dân

a. Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở tiếp công dân vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần.

b. Tiếp công dân định kỳ

- Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, Tết thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề). Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác đột xuất sẽ bố trí vào thời điểm thích hợp.

- Ngoài ra, Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

3. Thời gian tiếp công dân

a. Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

b. Thời gian tiếp công dân đột xuất: Theo Thông báo hoặc lịch công tác tuần.

Nay, Sở Công Thương thông báo đến các cá nhân và tổ chức có liên quan được biết./.

(Chi tiết Thông báo số 65/TB-SCT ngày 28/11/2018, xem tại đây)


Tôn Quốc Huy  (  Thanh tra Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Nghiệm thu đưa vào hoạt động website mới của Sở Công Thương (06-11-2018)
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (27-10-2018)
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (01-10-2018)
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (01-10-2018)
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (01-10-2018)