Cập nhật ngày : 03-12-2018

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 tại cơ quan dự tuyển Sở Công Thương

Ngày 20/11/2018, Chu tịch UBND tinh Bình Định ban hành Quyết định số 4069/QĐ-UBND về việc phê duvệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018.



Theo đó, Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 tại cơ quan dự tuyển Sở Công Thương, cụ thể theo file đính kèm, tải xem tại đây.


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )



  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Thông báo Tiếp công dân của Sở Công Thương (28-11-2018)
Nghiệm thu đưa vào hoạt động website mới của Sở Công Thương (06-11-2018)
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (27-10-2018)
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (01-10-2018)
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (01-10-2018)