Cập nhật ngày : 03-12-2018

Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất bột nhang và nhang cây

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào vào sản xuất bột nhang và nhang cây, tại Công ty TNHH BiĐiR Hoàng Long, xã Nhơn Phúc, Thị Xã An Nhơn thuộc đề án khuyến công địa phương năm 2018.Tham dự Hội nghị có ông Võ Mai Hưng – Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công; đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn,phòng Kinh tế thị xã An Nhơn, lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;đại diện Công ty Hoàng Long.

Dự án đầu tư máy móc thiết bị vào sản xuất bột nhang và nhang cây do Công ty TNHH BiĐiR Hoàng Longlàm chủ đầu tư với quy mô công suất 594 tấn/năm (bao gồm: 300 tấn bột nhang/năm và 294 tấn nhang cây/năm); với tổng vốn đầu tư 1.017,5 triệu đồng, trong đó chi phí xây dựng cơ bản 530 triệu đồng;  mua sắm máy móc thiết bị 487,5 triệu đồng. Kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ trợ thực hiện đề án 145 triệu đồng, chiếm 29,7% so với tổng chi phí đầu tư máy móc thiết bị của Công ty. Việc đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị mới, tiên tiến vào hoạt động sản xuất nhằm thay thế các công đoạn sản xuất thủ công, tăng năng xuất lao động, tạo ra sản phẩm có giá trị, giảm chi phí sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Khi Công ty đưa vào hoạt động sẽ tạo doanh thu khoảng 4,6 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 20 lao động tại địa phương với thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Qua xem xét, đánh giá tính khả thi, hiệu quả đề án khi đi vào sản xuất chính thức sẽ mang lại những giá trị về mặt kinh tế cho Công ty và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, Hội đồng nghiệm thu Sở Công Thương thống nhất nghiệm thu đề án đưa vào hoạt động sản xuất. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng lưu ý Công ty tiếp tục đầu tư tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường/.

Lê Thị Mai Trâm (Trung tâm KC-TVPTCN Bình Định)


  (  '  )  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. (30-11-2018)
Nghiệm thu đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong đúc kim loại bằng điện tự động (16-11-2018)
Nghiệm thu các đề án khuyến công địa phương năm 2018 (03-10-2018)