Cập nhật ngày : 04-12-2018

Kết quả xét duyệt sáng kiến năm 2018 của Sở Công Thương

Ngày 04/12/2018, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-SCT về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018.Theo đó, có 08/20 đề tài đã đăng ký thực hiện được công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 cụ thể như sau: 

 

TT

Mã đề tài

Tên sáng kiến

Lĩnh vực áp dụng

Tác giả

1

3

Xây dựng và triển khai Đề án Khuyến công Quốc gia điểm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Khuyến công

Võ Mai Hưng

PGĐ Sở

2

4

Xây dựng và hoàn thiện Quy chế xét duyệt và công nhận sáng kiến của Sở Công Thương.

Thi đua Khen thưởng 

Võ Thị Thu Hà

Phó Chánh VP

3

5

Xây dựng Phần mềm tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký nhu cầu tập huấn và kiểm tra, xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm trực tuyến tại Sở Công Thương.

Cải cách hành chính.

Trần Kiên

Chuyên viên Văn phòng

4

8

Xây dựng các Mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thương mại

Lê Hồng Tây

Trưởng P. QLTM

5

9

Nâng cao hiệu quảtrong công tác XTTM thông qua các Màn hình máy bán hàng tự động được lắp đặt tại các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh.

Xúc tiến thương mại

Dương Đại Hảo

Phó trưởng P. QLTM

6

10

Hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định, nghiệm thu các chương trình, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Quản lý hoạt động khuyến công

Nguyễn Văn Tuyển

Trưởng P.QLCN

7

13

 

Xây dựng Cơ sở dữ liệu môi trường làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Cải cách hành chính

Võ Hồng Hải

Trưởng P. KTAT-MT

8

14

Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2018.

 

Kỹ thuật an toàn

Huỳnh Thanh Danh

Phó trưởng P. KTAT-MT

 

Nội dung chi tiết Quyết định tải xem tại đây.


Võ Thị Thu Hà  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 tại cơ quan dự tuyển Sở Công Thương (03-12-2018)
Thông báo Tiếp công dân của Sở Công Thương (28-11-2018)
Nghiệm thu đưa vào hoạt động website mới của Sở Công Thương (06-11-2018)
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (27-10-2018)
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (01-10-2018)