Cập nhật ngày : 10-12-2018

Thông báo niêm yết nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018.

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, thông báo niêm yết nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính, như sau:1. Tài liệu ôn tập gồm:

Phụ lục I. Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung tải tại đây.

Phụ lục II. Tài liệu ôn tập các môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thí sinh đăng ký dự tuyển tại các vị trí tuyển dụng thuộc nhóm chuyên ngành nào thì ôn tập theo tài liệu thuộc nhóm chuyên ngành đó (Có Bảng danh mục phân chia nhóm chuyên ngành kèm theo, tải tại đây).

+ NHÓM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tải tại đây.

+ NHÓM KIỂM LÂM tải tại đây.

+ NHÓM QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG tải tại đây.

+ NHÓM TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN tải tại đây.

+ NHÓM TỔNG HỢP tải tại đây.

+ NHÓM THANH TRA- TIẾP CÔNG DÂN tải tại đây.

+ NHÓM VĂN THƯ - LƯU TRỮ tại tải đây.

Phụ lục III. Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh tải tại đây.

Phụ lục IV. Tài liệu ôn tập môn tin học tải tại đây.

2.Nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh tại địa chỉ www.binhdinh.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://snv.binhdinh.gov.vn; niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ (số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và niêm yết tại các cơ quan, địa phương có nhu cầu tuyển dụng.

3. Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 không tổ chức ôn tập, thí sinh dự tuyển căn cứ danh mục tài liệu ôn tập đã được ban hành để ôn tập tham gia thi tuyển.

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 thông báo để thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển được biết./.  

(Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Bình Định)


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Cảnh báo về hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp của Dự án Hoàng Gia (03-12-2018)
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (30-11-2018)
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở ngành với các Hợp tác xã và Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh (29-11-2018)
Đại hội Hiệp hội Điện - Cơ Bình Định nhiệm kỳ II (2018-2023) (12-11-2018)
Sở Công Thương Bình Định tiếp và làm việc với Thương vụ Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh (09-11-2018)