Cập nhật ngày : 07-12-2018

Thông báo cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đối với hồ sơ nộp trực tuyến trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.

Ngày 07/12/2018, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-SCT về việc cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đối với hồ sơ nộp trực tuyến trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.Theo đó, thời gian giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính “Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam” đối với các hồ sơ của tổ chức, cá nhân nộp trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.binhdinh.gov.vn) được cắt giảm  từ 07 ngày làm việc giảm còn 06 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết các hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính “Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam” nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương vẫn giữ nguyên 07 ngày làm việc.

Giám đốc Sở giao Phòng Quản lý Thương mại phối hợp với các phòng, ban có liên quan thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nói trên nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở đã cung cấp để nộp hồ sơ trực tuyến.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sở Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện.


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Kết quả xét duyệt sáng kiến năm 2018 của Sở Công Thương (04-12-2018)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 tại cơ quan dự tuyển Sở Công Thương (03-12-2018)
Thông báo Tiếp công dân của Sở Công Thương (28-11-2018)
Nghiệm thu đưa vào hoạt động website mới của Sở Công Thương (06-11-2018)
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (27-10-2018)