Cập nhật ngày : 24-12-2018

Hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTDCC về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018.Cụ thể như sau: 

I. Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập

1. Thời gian: 01 ngày (thứ Bảy, ngày 29/12/2018).

- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00.

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00.

2. Địa điểm: Tại Trường Đại học Quy Nhơn (số 170 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Cụ thể như sau:

a) Tại Hội trường A4: Dành cho các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các cơ quan sau: Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Giao thông vận tải; Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Công Thương; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

- Buổi sáng: Hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung và phương pháp làm bài môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Buổi chiều: Hướng dẫn ôn tập môn tiếng Anh và Tin học.

b) Tại Hội trường B (Khu Nhà 04 tầng):Dành cho các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, địa phương sau: Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Buổi sáng: Hướng dẫn ôn tập môn tiếng Anh và Tin học.

- Buổi chiều: Hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung và phương pháp làm bài môn nghiệp vụ chuyên ngành.

II. Tài liệu ôn tập:Theo Thông báo số 04/TB-HĐTDCC ngày 10/12/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh được công bố và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh tại địa chỉ www.binhdinh.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://snv.binhdinh.gov.vn.

Yêu cầu các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào các cơ quan, địa phương tham dự hướng dẫn ôn tập đúng thời gian, địa điểm đã được phân bổ nêu trên. Mọi thắc mắc của thí sinh liên quan đến việc tổ chức hướng dẫn ôn tập, vui lòng liên hệ số điện thoại 02563.819.060 để được hướng dẫn, giải đáp./.

(Nguồn: http://snv.binhdinh.gov.vn)


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Ngành gỗ Việt Nam: Tận dụng cơ hội để bứt phá (10-12-2018)
Doanh thu thương mại điện tử sẽ đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 (02-11-2018)