Cập nhật ngày : 26-12-2018

Thu hồi chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Chi cục Quản lý thị trường

Thực hiện Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Chi cục Quản lý thị trường; Ngày 26/12/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 đã có Thông báo số 10/TB-HĐTDCC về việc thu hồi chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Chi cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý thị trường).1. Thu hồi 10 chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Chi cục Quản lý thị trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh, gồm: 01 vị trí tuyển dụng hành chính tổng hợp và 09 vị trí tuyển dụng quản lý thị trường.

Thí sinh đăng ký dự tuyển tại Chi cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý thị trường) được điều chuyển vị trí đăng ký dự tuyển đến các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đơn điều chuyển vị trí đăng ký tuyển dụng (theo mẫu) gửi về Sở Nội vụ (địa chỉ: Số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại: 02563.819.060), kể từ ngày 26 đến ngày 31/12/2018. Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh không xem xét, giải quyết các trường hợp có đơn đề nghị điều chỉnh vị trí đăng ký tuyển dụng nếu quá thời hạn nêu trên.

2. Thí sinh nghiên cứu các thông báo và văn bản hướng dẫn của Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh đã ban hành để ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng chuyển đến.

Tham khảo Thông báo số 10/TB-HĐTDCC và Quyết định số 4641/QĐ-UBND tại đây.

Tải mẫu đơn xin điều chuyển vị trí dự tuyển tại đây./.

(Nguồn: http://snv.binhdinh.gov.vn)


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 4.00/5

Kết quả: 4.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh (24-12-2018)
Ngành gỗ Việt Nam: Tận dụng cơ hội để bứt phá (10-12-2018)
Doanh thu thương mại điện tử sẽ đạt 10 tỷ USD vào năm 2020 (02-11-2018)