Cập nhật ngày : 29-01-2019

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Sáng ngày 29/01/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Chủ trì Hội nghị có Ông Ngô Văn Tổng - Giám đốc Sở, bà Trần Ánh Tuyết – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, ông Võ Mai Hưng – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở đến dự Hội nghị gồm có: ông Tô Hồng Nguyên – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) khối Văn phòng Sở và 02 đơn vị trực thuộc Sở.


Quang cảnh Hội nghị


Hội nghị CBCCVC được tổ chức nhằm phát huy quyền dân chủ của CBCCVC trong cơ quan. CBCCVC được tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, Hội nghị đã nghe và thảo luận sôi nổi các văn bản:

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018 và Nhiệm vụ, giải pháp năm 2019;

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo Kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng 2018; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019;

- Báo cáo công khai Quyết toán tài chính năm 2018 và Dự toán Thu – Chi NSNN năm 2019;

-  Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Công Thương;

- Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 .

Tại Hội nghị một số CBCCVC đề xuất các giải pháp, biện pháp thúc đẩy phát triển Công nghiệp, Thương mại trong năm 2019. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị Lãnh đạo Sở tiếp tục quan tâm  đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của CBCCVC.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của CBCCVC Sở và đại biểu tham dự Hội nghị, Ông Ngô Văn Tổng thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến đóng góp của CBCCVC; Ông Võ Mai Hưng- Phó Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua năm 2019; CBCCVC các phòng chuyên môn hưởng ứng và đăng ký tham gia phong trào thi đua sôi nổi.

Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng 05 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 04 tâp thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở, 08 tập thể và 32 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.

Giám đốc Sở Ngô Văn Tổng trao bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh  cho 4 tập thể thuộc Sở.

 

Phó Giám đốc Sở Trần Ánh Tuyết trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Phó Giám đốc Sở Võ Mai Hưng trao Giấy khen của Giám đốc Sở cho 6 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018.

Qua 01 buổi làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị CBCCVC Sở Công Thương năm 2019 nhất trí thông qua các Báo cáo đã thảo luận tại Hội nghị, thống nhất quyết nghị các nội dụng chủ yếu sau:

1. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Chỉ số SXCN tăng  8,8 - 9% so với năm 2018.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 870 triệu USD, tăng 8,8% so với năm 2018.

- Kim ngạch nhập khẩu đạt 400 triệu USD, tăng 10,5% so với năm 2018.

- Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 71.976,5 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2018.

- Quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển SXKD trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại nội địa và xuất nhập khẩu đã đề ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Công Thương.

- Hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng.

2. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.

3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức.

4. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ quan.

5. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua.

Phấn đấu 100% tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trên 30% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100%  công chức, viên chứchoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% công chức, viên chứcđạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 25% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấpcơ sở.

6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCCVC trong cơ quan đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị CBCC năm 2019.


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kế hoạch ngành Công Thương năm 2019 (25-01-2019)
Sở Công Thương tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với công trình thủy điện Ken Lút Hạ (14-01-2019)
Thông báo niêm yết nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018. (10-12-2018)
Cảnh báo về hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp của Dự án Hoàng Gia (03-12-2018)
Vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững năm 2018 (30-11-2018)