Cập nhật ngày : 28-03-2019

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm chi chức năng quản lý của Sở Công Thương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh theo văn bản số 1446/UBND-TTPVHCC ngày 26/3/2019 về việc nhận, trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, Sở Công Thương thông báo cụ thể như sau:Kể từ ngày 01/4/2019, Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính  tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Bình Định (Địa chỉ: Số 127 đường Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và không còn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương (Địa chỉ: Số 189 đường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Do đó, Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp hay trực tuyến (http://hanhchinhcong.binhdinh.gov.vn/hay qua dịch vụ bưu chính và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Bình Định.

Sở Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Công Thương và Cục Thống kê Bình Định ký kết Quy chế phối hợp phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê (12-03-2019)
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết và kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm các doanh nghiệp (12-02-2019)
Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết các doanh nghiệp đầu xuân Kỷ Hợi. (11-02-2019)
Một số giải pháp phát triển ngành Công Thương năm 2019 (01-02-2019)
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội (01-02-2019)