Cập nhật ngày : 19-04-2019

Tổ chức họp Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định

Ngày 11/4/2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng – Trưởng ban chủ trì cuộc họp, Giám đốc Sở Công Thương Ngô Văn Tổng - Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban chỉ đạo tham dự cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp


Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) tỉnh nghe Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) triển khai Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo HNKTQT tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo; Báo cáo tình hình hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018; Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019, đồng thời đưa ra một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của HNKTQT trong năm 2019 và những năm tiếp theo làm cơ sở cho hoạt động của Ban chỉ đạo HNKTQT.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng - Trưởng ban Ban chỉ đạo HNKTQT tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các Sở, ngành trong việc triển khai công tác HNKTQT trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đến những vấn đề cần phải triển khai trong thời gian đến trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp với nhiều vận hội đan xen thách thức trong năm 2019. Việt Nam đã luôn chủ động và tích cực HNKTQT trên tất cả các diễn đàn và khuôn khổ hợp tác, đặc biệt, nước ta đang cùng các nước thành viên ASEAN chuẩn bị triển khai hoạt động Cộng đồng kinh tế các nước ASEAN và đang đẩy mạnh đàm phán để tiến tới ký kết các FTA.

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Ban chỉ đạo cũng nêu rõ để nâng cao hơn nữa hiệu quả HNKTQT trong thời gian tới, trên cơ sở kế thừa các kết quả đã đạt được, các Sở, ngành cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc ưu tiên, tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá thực tiễn theo các giai đoạn HNKTQT để tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo HNKTQT tỉnh; đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đảm bảo tất cả các đối tượng liên quan đều được tiếp cận nguồn thông tin về hoạt động HNKTQT và có khả năng thụ hưởng các cơ hội do HNKTQT đem lại.

Kết thúc cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Ban chỉ đạo HNKTQT tỉnh cần tiếp tục quan tâm và theo dõi tình hình HNKTQT trong khu vực và thế giới, trong đó phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục với các đầu mối HNKTQT với các Bộ, ngành Trung ương nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ những việc phải làm để có kế hoạch phát triển phù hợp trong thời gian đến./.


Nguyễn Minh Cường  (  Phòng Quản lý Thương mại  )  • Currently 4.00/5

Kết quả: 4.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Bình Định (18-03-2019)
Kiện toàn Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định (18-03-2019)
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định (18-03-2019)
Hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong tình hình mới - tạo sức bật mới cho ngành đồ gỗ xuất khẩu Bình Định (11-12-2018)
Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam năm 2018 (11-12-2018)