Cập nhật ngày : 24-04-2019

Năm 2019 Công ty CP khoáng sản Bình Định phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 9,63 triệu USD

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại TP Quy Nhơn Công ty CP khoáng sản Bình Định (BIMICO) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và đề ra mục tiêu: Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 9,63 triệu USD, tăng gấp 2,13 lần; tổng sản phẩm tiêu thụ 26.830 tấn khoáng sản các loại, tăng 154,2%; tổng doanh thu đạt 226,5 tỉ đồng, tăng 171,3%, nộp ngân sách nhà nước 51,4 tỷ đồng, tăng 134,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 20,8 tỷ đồng, tăng 123,2%; lợi nhuận sau thuế 16 tỉ đồng, tăng 18,8%; đảm bảo tiền lương bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng.Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2019, theo ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty BIMICO, Công ty tiếp tục duy trì việc tổ chức sản xuất sản phẩm trên cơ sở cân đối sản lượng sản xuất phù hợp với thị trường tiêu thụ, hạn chế tồn kho; thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất kinh doanh để giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm; đẩy mạnh tiêu thụ đối với sản phẩm xỉ titan trên cơ sở giá bán hợp lý, bảo đảm có hiệu quả, hạn chế sự phụ thuộc vào xuất khẩu sản phẩm Ilmenite. Tăng cường khả năng thích ứng của dây chuyền sản xuất tại nhà máy xỉ để đáp ứng kịp thời việc cung cấp nhiều loại sản phẩm có chất lượng khác nhau phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng khách hàng. Duy trì phát triển hơn nữa mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng truyền thống, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện chế biến sâu sản phẩm xỉ titan, thực hiện mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra trong năm 2019, Công ty tiếp tục đầu tư 6 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng, trang thiết bị để ổn định và nâng cao năng lực sản xuất tại Xí nghiệp sa khoáng Nam Đề Gi và Nhà máy xử lý titan Bình Định. Công ty cũng sẽ đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước./.


Nguyễn Minh Cường  (  Phòng Quản lý Thương mại  )  • Currently 4.00/5

Kết quả: 4.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế (24-04-2019)
Tổ chức họp Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định (19-04-2019)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Bình Định (18-03-2019)
Kiện toàn Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định (18-03-2019)
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định (18-03-2019)