Cập nhật ngày : 26-04-2019

Mời tham gia Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia năm 2019’

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia năm 2019” tại Hà Nội vào ngày 22/6/2019. Nội dung chính của Chương trình gồm các hoạt động: Phát động Cuộc thi tìm kiếm gương mặt “Đại sứ môi trường”; Xét tặng Bằng công nhận “Vì môi trường xanh quốc gia” cho các doanh nghiệp tiêu biểu


Hình minh họa sưu tầm từ internet


Chương trình là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thể hiện quan điểm và cam kết của doanh nghiệp đối với vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước. Sở Công Thương thông báo và kính mới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu tham gia.

Thông tin cụ thể về Chương trình, Kế hoạch tổ chức, tiêu chí tham gia chương trình được đăng tải trên website: http://stnmt.binhdinh.gov.vn


Lê Sỹ Trọng  (  Phòng Kỹ Thuật An toàn - Môi trường  )  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Ban chỉ đạo Phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định tổ chức họp triển khai nhiệm vụ (19-04-2019)
Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 (16-04-2019)
Giải pháp phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (11-04-2019)
Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm chi chức năng quản lý của Sở Công Thương. (28-03-2019)
Công Thương và Cục Thống kê Bình Định ký kết Quy chế phối hợp phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê (12-03-2019)