Cập nhật ngày : 03-05-2019

Bộ Công Thương xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018

Nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK) trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam; góp phần giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá các DNXK Việt Nam với đối tác nước ngoài; đồng thời nâng cao ý thức của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ uy tín của mình trong các hoạt động thương mại, ngày 12/4/2019 Bộ Công Thương có Công văn số 2580/BCT-XNK thông báo xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018Tiêu chí xét chọn về kim ngạch xuất khẩu đối với từng nhóm hàng, mặt hàng đạt mức tối thiểu trong năm tính từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018 được quy định tại công văn số 2580/BCT-XNK ngày 14/4/2019. (chi tiết Công văn số 2580/BCT-XNK)

Cùng đó, triển khai việc xét chọn theo Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (chi tiết Quyết định số 911/QĐ-BCT)

Kết quả xét chọn bao gồm công văn tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đạt tiêu chí của đơn vị xét chọn; đơn đăng ký của doanh nghiệp có đóng dấu của đơn vị xét chọn. Các giấy tờ xác nhận của cơ quan hải quan, thuế, môi trường và các tài liệu khác liên quan. Sau thời hạn này, kết quả xét chọn gửi về Bộ Công Thương được coi là không hợp lệ. 

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật Việt Nam, hoặc bị các cơ quan chức năng nước nhập khẩu cảnh báo, các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam xử lý vi phạm, các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về chất lượng sản phẩm, về vi phạm môi trường…, doanh nghiệp sẽ bị đưa ra khỏi danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” trong năm được xét chọn và không được xét chọn trong năm tiếp theo. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố sẽ được Bộ Công Thương hỗ trợ trong các hoạt động về xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, thương mại điện tử theo quy định tại Quyết định số 910/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (chi tiết Quyết định số 910/QĐ-BCT).

Để có cơ sở đề xuất, xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018 và báo cáo kết quả cho Bộ Công Thương, Sở Công Thương Bình Định đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh nghiên cứu kỹ các tiêu chí xét chọn để lập hồ sơ đăng ký xét chọn và khẩn trương lập Hồ sơ đăng ký xét chọn (02 bộ) và gửi về Sở Công Thương (Phòng Quản lý Thương mại), số 198 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn đến hết ngày 12/5/2019 để Sở Công Thương tổ chức xét chọn và báo cáo về Bộ Công Thương đúng thời gian quy định.Thời hạn muộn nhất nhận kết quả xét chọn gửi về Bộ Công Thương là ngày 20/5/2019.

Doanh nghiệp có thể tải Đơn đăng ký và tham khảo những thông tin liên quan đến các Quy chế, tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018 tại website: http://sct.binhdinh.gov.vn/.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: đ/c Huỳnh Xuân Hùng, điện thoại: 0256 3820 711 hoặc 0903 888 650./.

Tải mẫu đơn đăng ký tại đây


Nguyễn Minh Cường  (  Phòng Quản lý Thương mại  )  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Mời tham gia Chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia năm 2019’ (26-04-2019)
Ban chỉ đạo Phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định tổ chức họp triển khai nhiệm vụ (19-04-2019)
Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 (16-04-2019)
Giải pháp phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (11-04-2019)
Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm chi chức năng quản lý của Sở Công Thương. (28-03-2019)