Cập nhật ngày : 13-05-2019

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cả nước hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa

Trước thực trạng lượng rác thải nhựa ngày càng gia tăng tại nước ta hiện nay, nếu không có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên với sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, ngày 25 tháng 4 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi “Cả nước hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa”.


hình sưu tầm từ internet


Thủ tướng kêu gọi từng cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào, xây dựng nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa như: Thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị.   

Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra./.


Lê Sỹ Trọng  (  Phòng Kỹ Thuật An toàn - Môi trường  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TỐ CÁO (22-04-2019)
UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019. (16-04-2019)
NHỮNG ĐIỀM MỚI NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH 137/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT LUẬT SƯ (12-04-2019)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ phục vụ xuất khẩu (11-04-2019)
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2019 (09-04-2019)