Cập nhật ngày : 17-05-2019

Quyết định mới về giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 04 tháng 5 năm 2019 UBND tỉnh đã có Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2019 thay thế cho Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017.Theo đó, giá tính thuế của các loại tài nguyên vẫn ở mức tương đồng so với quy định trước đây, chỉ có một số loại tài nguyên có giá tính thuế biến động như: Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2<65% với giá tính thuế mới là 18.000.000đ/tấn (tăng 2.000.000đ/tấn); Quặng Rutil với giá tính thuế mới là 10.250.000đ/tấn (giảm 750.000đ/tấn).

Đối với các loại tài nguyên chưa được quy định tại Quyết định trên thì giá tính thuế tài nguyên được xác định bằng trung bình cộng của giá tối thiểu và giá tối đa theo khung giá tính thuế quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính.

Quy định chi tiết về Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định xem tại đây.


Lê Sỹ Trọng  (  Phòng Kỹ Thuật An toàn - Môi trường  )  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cả nước hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa (13-05-2019)
XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TỐ CÁO (22-04-2019)
UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019. (16-04-2019)
NHỮNG ĐIỀM MỚI NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH 137/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT LUẬT SƯ (12-04-2019)
Phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ phục vụ xuất khẩu (11-04-2019)