Cập nhật ngày : 22-05-2019

Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 18/2019/QĐ-UBNDban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định.Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp,tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định gồm 4 chương, 22 điều,trong đó có các nội dung chính sau:

Về công tác quản lý:Quy địnhvề trình độ chuyên môn, đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; quy định về điều kiện cấp phép, hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; điều kiện thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; quy định về thời gian nổ mìn, công tác báo cáo định kỳ, đột xuất...

Về công tác phối hợp:Phối hợp giữa các sở, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, sự cố về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ...

Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan: Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lýnhà nước, các tổ chức, đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2019./.


Bùi Thanh Phụng  (  Phòng Kỹ Thuật An toàn - Môi trường  )  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Quyết định mới về giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định (17-05-2019)
Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cả nước hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa (13-05-2019)
XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TỐ CÁO (22-04-2019)
UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019. (16-04-2019)
NHỮNG ĐIỀM MỚI NỔI BẬT CỦA NGHỊ ĐỊNH 137/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT LUẬT SƯ (12-04-2019)