Cập nhật ngày : 14-06-2019

Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương tổ chức 03 đợt huấn luyện, kiểm tra và cấp hơn 80 giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho các học viên đang làm việc tại các tổ chức, đơn vị có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.Thực hiện các quy định của pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp gồm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017;Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... Trong đó, quy định về trình độ chuyên môn và đối tượng phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

Trên cơ sở nhu cầu huấn luyện, cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chức, đơn vị có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các đối tượng là chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho vật liệu nổ công nghiệp... Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương đã tổ chức 03 đợt huấn luyện, kiểm tra và cấp hơn 80 giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho các đối tượng trên. Giấy chứng nhận có thời hạn 02 năm và có giá trị trên toàn quốc.

Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp, công tác đảm bảo an toàn trong quản lý, bảo quản, sử dung vật liệu nồ công nghiệp, đặc biệt là công tác xác định các nguy cơ phát sinh sự cố gây mất an toàn trong quá trình hoạt động vật liệu nổ công tại đơn vị. Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xây dựng các biện pháp xử lý, giải quyết tương ứng với các sự cố tương ứng nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản...


Bùi Thanh Phụng  (  Phòng Kỹ Thuật An toàn - Môi trường  )  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Giới và Đại dương (Gender and The Oceans) là chủ đề “Ngày Đại dương thế giới năm 2019” (13-06-2019)
Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta” (11-06-2019)
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. (04-06-2019)
Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định (22-05-2019)
Quyết định mới về giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định (17-05-2019)