Cập nhật ngày : 02-07-2019

Năm 2019 Bình Định có 17 chương trình, đề án khuyến công địa phương được phê duyệt.

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt dự toán kinh phí khuyến công năm 2019 sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương tại Quyết định số 2181/QĐ-UBND, với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.800 triệu đồng.Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàntỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnhđã giao kế hoạch kinh phí khuyến công địa phươngnăm 2019 với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.800triệu đồng/17 chương trình, đề án bao gồm:

- Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 11chương trình, đề án; kinh phí hỗ trợ 1.563 triệu đồng.

- Hỗ trợ Hỗ trợ xây dựng đăng ký nhãn hiệu, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói: 04 chương trình, đề án; kinh phí hỗ trợ 140 triệu đồng.

- Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: 02 mục; kinh phí hỗ trợ 97 triệu đồng.

Ngay sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai đến các đơn vị hưởng lợi khẩn trương thực hiện các đề án được giao theo đúng tiến độ, đạt mục tiêu và đảm bảo hiệu quả đề ra./.


Bùi Văn Đoàn  (  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định  )  • Currently 4.00/5

Kết quả: 4.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Mời tham dự Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm chi phí trong sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn” (20-06-2019)
Tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (02-05-2019)
MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 (2014-2019) (01-04-2019)
Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung-bê tông nhẹ AAC (21-12-2018)
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất bột nhang và nhang cây (03-12-2018)