Cập nhật ngày : 10-07-2019

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TIÊU CỰC, THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phù về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Theo đó, ngày 01 tháng 7 năm 2019 Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3719/UBND-NC V/v yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, kịp thời; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật, bảo dảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hạn chế đến mức tối đa việc tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vi trí nhạy cảm, phức tạp nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra …  ./.


Nguyễn Văn Dũng  (  Thanh tra Sở  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Những điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (25-06-2019)
Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (14-06-2019)
Giới và Đại dương (Gender and The Oceans) là chủ đề “Ngày Đại dương thế giới năm 2019” (13-06-2019)
Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta” (11-06-2019)
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. (04-06-2019)