Cập nhật ngày : 24-07-2019

Bộ Công Thương quy định mới về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Để triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (Nghị định số 114/2018/NĐ-CP), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư quy định đối với đập có chiều cao từ 5m trở lên hoặc hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 50.000m3 trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập thủy điện; Đối tượng áp dụng là chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện và các tổ chức, cá nhânkhác có liên quan đến hoạt động quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.


Phía hạ du Hồ Định Bình


Một số điểm mới của Thông tư số 09/2019/TT-BCT là: Hàng năm, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trước ngày 15 tháng 8 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ; Lập, rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 8 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, các chủ sở hữu hồ chứa cần phải phối hợp, thống nhất với các cơ quan liên quan để thực hiện việc lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; Lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ; Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập quy trình vận hành hồ chứa thủy điện (Đối với hồ chứa thủy điện chưa có quy trình vận hành); Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện (Thời gian gửi báo cáo định kỳ trước ngày 15/8 hàng năm); Kiểm định an toàn đập…

Theo quy định,định kỳ trước ngày 31/3 hàng năm, Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm trước trên địa bàn về UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo mẫu Phụ lục quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2019 và thay thế Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện; Bãi bỏ Chương IV Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.


Nguyễn Thị Thúy Hồng  (  Phòng Quản lý Năng lượng  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Triển khai xây dựng chợ theo mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn (12-07-2019)
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TIÊU CỰC, THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ (10-07-2019)
Những điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (25-06-2019)
Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (14-06-2019)
Giới và Đại dương (Gender and The Oceans) là chủ đề “Ngày Đại dương thế giới năm 2019” (13-06-2019)