Cập nhật ngày : 26-08-2019

Kết quả thanh traviệc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019

Thực hiện Quyết định số 94/QĐ-SCT ngày 26/7/2019 của Giám đốc Sở Công Thương Bình Định về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Bình Định, Đoàn Thanh tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội (PC06), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) tiến hành thanh tra, kiểm tra 13 địa điểm hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (01 địa điểm), thị xã An Nhơn (03 địa điểm), các huyện: Tuy Phước (04 địa điểm), Hoài Nhơn (02 địa điểm), Phù Cát (01 địa điểm), Tây Sơn (01 địa điểm) và Vĩnh Thạnh (01 địa điểm) từ ngày 01/8 đến ngày 09/8/2019.


Kiểm tra khu vực sử dụng VLNCN của Công ty TNHH Đầu tư BMT Fico (Ảnh: Thanh tra Sở)


Kết quả thanh, kiểm tra: nhìn chung các đơn vị đang sử dụng VLNCN đã có ý thức tuân thủ, chấp hành các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về VLNCN và tiền chất thuốc nổ; Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về VLNCN và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN;Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN QCVN 02:2008/BCT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên QCVN 04:2009/BCT.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót trong hoạt động sử dụng VLNCN như: chưa thống kê chi tiết số liệu nhập, xuất, tồn VLNCN;chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định 71/2018/NĐ-CP về đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN... Ngoài ra, qua thanh, kiểm tra, Đoàn Thanh tra đã tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về bảo quản, sử dụng VLNCN nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động VLNCN và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị.

Trong thời gian tới, để đưa công tác quản lý về hoạt động VLNCN vào nề nếp, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng các vấn đề sau: công tác lưu trữ hồ sơ tại các đơn vị sử dụng VLNCN; công tác hướng dẫn các đơn vị về huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN, tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đối tượngcho người có liên quan;công tác đảm bảo ANTT, an toàn lao động trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN.

Đối với các đơn vị sử dụng VLNCN cần sớm chủ động có biện pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động VLNCN theo quy định, lập kế hoạch, bố trí thời gian huấn luyện hoặc cử người làm có liên quan đến VLNCN tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, huấn luyện theo quy định hiện hành, làm tốt công tác xây dựng phương án ANTT nhất là trong các dịp lễ, tết; mở sổ theo dõi, phân công nhân sự trực kho chứa VLNCN, kê khai lý lịch kho VLNCN theo quy định, đảm bảo tốt công tác vệ sinh công nghiệp kho theo quy định, xây dựng phương án PCCC tại kho chứa VLNCN, xây dựng Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất kho VLNCN...


Tôn Quốc Huy  (  Thanh tra Sở  )  • Currently 2.00/5

Kết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và đời sống sinh hoạt của người dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành điện (31-07-2019)
Sở Công Thương thăm Mẹ Việt Nam anh hùng do Sở nhận phụng dưỡng nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) (25-07-2019)
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030: Bước đột phá trong xây dựng và triển khai kế hoạch hành động (22-07-2019)
Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp (15-07-2019)
Nhân rông mô hình liên kết tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019 (12-07-2019)