Cập nhật ngày : 30-08-2019

Tỉnh Bình Định thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 2830/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” giữa cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Bình Địnhtrong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định.


ảnh minh họa


Quyết định này quy định thống nhất việc tổ chức, phối hợp của các cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Bình Định trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư cấp điện cho khách hàng sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo hướng một cửa, một cửa liên thông, gồm các thủ tục: khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ (Đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA không có hoặc không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt); ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

Công ty Điện lực Bình Định là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành điện và cơ quan Nhà nước, bao gồm: (i) Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; (ii) Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công với Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III,Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;(iii) Báo cáo Sở Công Thương để trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối với công trình có tổng công suất >2.000kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt; (iv) Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; (v) Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

Công ty Điện lực Bình Định thực hiện giao dịch với khách hàng theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng; Chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến cơ quan Nhà nước (nếu có), tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan Nhà nước để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng; hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện theo quy định.

Đồng thời, Quyết định cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục; trách nhiệm thực hiện các thủ tục; công tác  phối hợp giữa Công ty Điện lực Bình Định và cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện cấp điện cho khách hàng sử dụng điện đấu nối vào lưới điện trung áp.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” giữa cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Bình Địnhtrong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định nhằm mục tiêu tổng thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng của ngành điện và cơ quan quản lý nhà nước không quá 10 ngày theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo của Chính phủ; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021./.

Xem chi tiết Quyết định số Quyết định số 2830/QĐ-UBNDngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định tại đây!


Nguyễn Ngọc Sang  (  Phòng Quản lý Năng lượng  )  • Currently 4.00/5

Kết quả: 4.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (30-08-2019)
Bộ Công Thương quy định mới về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (24-07-2019)
Triển khai xây dựng chợ theo mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn (12-07-2019)
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TIÊU CỰC, THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ (10-07-2019)
Những điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (25-06-2019)