Cập nhật ngày : 09-09-2019

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 30/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.Nghị định gồm có 4 chương, 69 điều; trong đó qui định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50.000.000 đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100.000.000 đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo đó, đối với lĩnh vực Hóa chất, phạt tiền từ  15.000.000  đồng đến  20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất mà vẫn đưa dự án vào hoạt động. Đối với lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, phạt tiền từ 30.000.000  đồng  đến  50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: không thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; Không xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

Nghi định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019 và thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định vể xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.


Huỳnh Thanh Danh  (  Phòng Kỹ Thuật An toàn - Môi trường  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Tỉnh Bình Định thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp (30-08-2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (30-08-2019)
Bộ Công Thương quy định mới về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (24-07-2019)
Triển khai xây dựng chợ theo mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn (12-07-2019)
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TIÊU CỰC, THAM NHŨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ (10-07-2019)