Cập nhật ngày : 25-09-2019

Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn

Ngày 11/9/2019 Sở Công Thương Bình Định có Thông báo số 56/TB-SCT, về việc chấp nhận Công ty cổ phần Foodinco đăng ký Hợp đồng theo mẫu đối với dịch vụ “Mua bán căn hộ dự án tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ Luxury Quy Nhơn”.Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn thực hiện đúng nội dung đăng ký được chấp thuận về sửa đổi tại Điểm 3 Phụ lục 2; Khoản 8.2, Điều 8; Điểm b); Khoản 12.2, Điều 12 của Hợp đồng mua bán; thông báo cho người tiêu dùng và giữ nguyên các nội dung còn lại đã đăng ký lần đầu với Sở Công Thương được chấp thuận tại Thông báo số 27/TB-SCT, ngày 08/5/2019. Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của Hợp đồng với các quy định của pháp luật liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về việc mua bán căn hộ giữa chủ đầu tư và người tiêu dùng.

Nội dung chi tiết Thông báo số 56/TB-SCT tải xem tại đây/.


Hồ Thị Ngọc Sen  (  Phòng Quản lý Thương mại  )Kết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan:
LOẠI KHỎI QUY HOẠCH CÁC TRƯỜNG HỢP KỶ LUẬT (26-09-2019)
Những điểm mới nổi bật của Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ (19-09-2019)
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (09-09-2019)
Tỉnh Bình Định thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp (30-08-2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (30-08-2019)