Cập nhật ngày : 30-09-2019

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Ngày 26/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Nghị định bao gồm 04Chương, 36Điềuvàcó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019 với một số nội dung mới nhưsau:Theo quy định tại Nghị định này, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh (hành vi xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh, ép buộc trong kinh doanh, lôi kéo khách hàng bất chính, gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác…) là 2 tỷ đồng. Trong khi đó, mức phạt tối đa đối với các hành vi khác vi phạm quy định của Nghị định này là 200 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanhnghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và khoản 2 của Điều này được xác định bằng 0 (không) thì áp dụng mức phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa quy định tại Nghị định này áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng 1/2 mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức./.


Tôn Quốc Huy  (  Thanh tra Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
LOẠI KHỎI QUY HOẠCH CÁC TRƯỜNG HỢP KỶ LUẬT (26-09-2019)
Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn (25-09-2019)
Những điểm mới nổi bật của Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ (19-09-2019)
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (09-09-2019)
Tỉnh Bình Định thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp (30-08-2019)