Cập nhật ngày : 30-09-2019

Công khai dự toán NSNN bổ sung lần 2 cho TTXT năm 2019


Nội dung chi tiết tải xem tại đây


Võ Tuấn Anh  (  Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp  )Kết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan:
Công khai dự toán NSNN bổ sung lần 2 cho Văn phòng Sở năm 2019 (30-09-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung cho Văn phòng Sở năm 2019 (22-07-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung cho Trung tâm XTTM năm 2019 (22-07-2019)
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Công Thương (01-07-2019)
Công khai dự toán NSNN điều chỉnh năm 2019 của Sở Công Thương cho Văn phòng Sở (22-04-2019)