Cập nhật ngày : 04-10-2019

Công khai dự toán NSNN bổ sung lần 4 cho Văn phòng Sở năm 2019


Nội dung chi tiết tải xem tại đây


Võ Tuấn Anh  (  Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Công khai dự toán NSNN bổ sung cho lần 3 Văn phòng Sở năm 2019 (04-10-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung lần 2 cho TTXT năm 2019 (30-09-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung lần 2 cho Văn phòng Sở năm 2019 (30-09-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung cho Văn phòng Sở năm 2019 (22-07-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung cho Trung tâm XTTM năm 2019 (22-07-2019)