Cập nhật ngày : 11-10-2019

Công khai dự toán NSNN bổ sung lần 5 cho Văn phòng Sở năm 2019


Nội dung chi tiết tải xem tại đây 


Hoàng Thị Tuyết Nhung  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Công khai dự toán NSNN bổ sung lần 4 cho Văn phòng Sở năm 2019 (04-10-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung cho lần 3 Văn phòng Sở năm 2019 (04-10-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung lần 2 cho TTXT năm 2019 (30-09-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung lần 2 cho Văn phòng Sở năm 2019 (30-09-2019)
Công khai dự toán NSNN bổ sung cho Văn phòng Sở năm 2019 (22-07-2019)