Cập nhật ngày : 11-10-2019

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Ngày 19/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BCT về việc hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019Theo Bộ Công Thương, lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn.  

Đối tượng áp dụng gồm các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

Thông tư 16/2019/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 2.11.2019 đến ngày 31.12.2019.


Hồ Thị Ngọc Sen  (  Phòng Quản lý Thương mại  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh (30-09-2019)
LOẠI KHỎI QUY HOẠCH CÁC TRƯỜNG HỢP KỶ LUẬT (26-09-2019)
Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn (25-09-2019)
Những điểm mới nổi bật của Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ (19-09-2019)
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (09-09-2019)